Bezpłatne świadczenia podstawowej opieki zdrowotnej

Bezpłatne świadczenia podstawowej opieki zdrowotnej

W przyszłym roku bezpłatne świadczenia podstawowej opieki zdrowotnej będą dostępne dla wszystkich, nawet nieubezpieczonych.

Nowelizacja ustawy o świadczeniach podstawowej opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych pozwala każdej osobie na bezpłatny dostęp do świadczeń medycznych.  Dotyczy to również nocnych i świątecznych świadczeń oraz sytuacji, gdy pojawiają się wątpliwości czy dana osoba ma prawo do świadczeń z tytułu ubezpieczenia.

Jak sformułowano to w komunikacie do ustawy nie oznacza to zniesienia obowiązku potwierdzenia prawa do świadczeń opieki zdrowotnej. Świadczeniobiorca nadal będzie potwierdzał prawo do świadczeń. Będzie dokonywał tego drogą elektroniczną za pośrednictwem systemu eWUŚ, bądź poprzez złożenie oświadczenia albo stosownego dokumentu w formie papierowej.

Bezpłatne świadczenia podstawowej opieki zdrowotnej będą dostępne od przyszłego roku na mocy znowelizowanej ustawy.

W sytuacji, gdy będą trudności z potwierdzeniem prawa pacjenta do świadczenia zdrowotnego, Narodowy Fundusz Zdrowotny nie będzie upominał się o zapłatę za usługę od pacjenta.

Rozwiązanie to nie będzie dotyczyło kosztów, jakie poniesie NFZ refundując przepisane leki.

Autorzy nowelizacji uważają, że takie działanie wpłynie na dostępność do świadczeń podstawowej opieki zdrowotnej. Wyeliminuje również sytuacje, kiedy pacjent, obawiając się kosztów nie korzysta ze świadczeń.

Zdaniem autorów nowych przepisów, dla systemu opieki zdrowotnej mniejszym wydatkiem będzie sfinansowanie świadczenia dla osoby nieuprawnionej aniżeli weryfikacja uprawnień. Późniejsze koszty leczenia specjalistycznego, którym można było zapobiec wcześniej, również przewyższą opłatę za jednorazową usługę medyczną dla pacjenta bez zweryfikowanego ubezpieczenia.

Przepisy nowej ustawy przewidują w sytuacji, gdy jedyną przyczyną braku prawa do świadczenia jest nie zgłoszenie danej osoby przez pracodawcę, bądź indywidualnie do ubezpieczenia zdrowotnego, możliwość rezygnacji z żądania od pacjenta zapłaty za świadczenia oraz jej windykacji przez NFZ.

Taka sytuacja nie będzie wymagała windykacji, o ile pacjent zostanie zgłoszony do ubezpieczenia w ustawowym terminie.

Nowa ustawa zacznie obowiązywać dwa tygodnie po jej ogłoszeniu, które planowane jest na 5 stycznia 2017 roku.(Następny artykuł) »Jeden Komentarz to Bezpłatne świadczenia podstawowej opieki zdrowotnej

  1. Bartosz napisał(a):

    i dobrze, skoro weryfikacja uprawnień jest bardziej kosztowna niż jej brak, to jest to z korzyścią dla nas wszystkich.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *