opieka nad chorym

 
 

Smartopieka czyli profesjonalna pomoc dla osób starszych

Smartopieka czyli profesjonalna pomoc dla osób starszych

Smartopieka czyli profesjonalna pomoc dla osób starszych, to innowacyjny projekt, którego celem jest sprawniejsza organizacja usług opiekuńczych dla seniorów w Katowicach. Grupę docelową stanowią osoby znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej i materialnej, które wymagają świadczenia usług opiekuńczych ze względu na niepełnosprawność, zaawansowany wiek, bądź specyficzne problemy zdrowotne. W pierwszej kolejności obsługiwani będą seniorzy o znacznym, bądź  umiarkowanym stopniu niepełnosprawności oraz  osoby z zaburzeniami psychicznymi, zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. Opiekunowie Smartopieki, dysponujący wiedzą na temat lokalnego środowiska, będą mieli możliwość rekomendowania seniorów, którzy w szczególności wymagają objęcia systemem pomocowym.Czytaj dalej


Trudna rola opiekuna starszej, chorej osoby

Trudna rola opiekuna starszej, chorej osoby

Jak bardzo jest trudna rola opiekuna starszej, chorej osoby może przekonać się każdy, kto bierze na siebie opiekę nad bliskim seniorem. Opieka nad osobą starszą, niepełnosprawną czy chorą stawia przed człowiekiem poważne wyzwania,  wymaga wiedzy i doświadczenia. Opiekuna czeka konfrontacja z nowymi emocjami i wysiłkiem fizycznym. W opiece nad osobą chorą tkwi wiele zagrożeń. Gdy w rodzinie pojawia się choroba seniora, przekonujemy się jak bardzo jest trudna rola opiekuna starszej, chorej osoby. Wszystko nagle się zmienia, cały rytm życia jest dostosowany do opieki nad chorym. Jest to ogromna rewolucja dlaCzytaj dalej


Jak podawać jedzenie osobie obłożnie chorej?

Jak podawać jedzenie osobie obłożnie chorej

Opiekunowie osób chorych i leżących starają się podołać swoim obowiązkom, ale z pewnością przyda im się specjalistyczna wiedza na temat tego jak podawać jedzenie osobie obłożnie chorej. Odżywianie osoby leżącej i chorej jest poważnym wyzwaniem dla każdego opiekuna. Problemy związane z podawaniem posiłków w łóżku budzą niezadowolenie zarówno u opiekunów jak i u samych chorych. Niewłaściwe podejście do tej kwestii buduje niepotrzebny stres a czasami kończy się konfliktem na płaszczyźnie opiekun – podopieczny. Warto, by każda opiekująca się chorym osoba wiedziała jak podawać jedzenie osobie obłożnie chorej. Dla własnej wygodyCzytaj dalej


Jak pomóc bliskim wymagającym stałej opieki

Jak pomóc bliskim wymagającym stałej opieki

Gdy w rodzinie pojawia się choroba zastanawiamy się jak pomóc bliskim wymagającym stałej opieki? Opieka nad chorą osobą wymagającą nieustannej czujności i pomocy to duże wyzwanie i wysiłek fizyczny. Często również dyskomfort psychiczny wynikający z wzajemnej zależności chorego i opiekuna. W takiej sytuacji dobrze skorzystać z fachowej pomocy i rehabilitacji. Dzięki niej można liczyć na przywrócenie sprawności lub przynajmniej poprawienie komfortu życia pacjenta po udarze, z chorobą Parkinsona lub Alzheimera. Specjalistyczną opiekę zapewnia Ośrodek Rehabilitacji Dziennej Care Experts. W Ośrodkach Rehabilitacji można znaleźć odpowiedź na pytanie jak pomóc bliskim wymagającymCzytaj dalej


XIX Międzynarodowa Konferencja Opieki Długoterminowej

XIX Międzynarodowa Konferencja Opieki Długoterminowej

Między 27 a 29 września 2016 roku, odbędzie się w Toruniu XIX Międzynarodowa Konferencja Opieki Długoterminowej. Wydarzenie będzie przebiegało pod hasłem „ Rodzina, środowisko i instytucja w opiece długoterminowej”. W czasie Konferencji spotkają się profesjonaliści, których działalność skierowana jest do osób starszych, przewlekle chorych i niepełnosprawnych. W spotkaniu wezmą udział autorytety naukowe, liderzy i twórcy opieki długoterminowej w Polsce i za granicą. Konferencja cieszy się ogromnym uznaniem na świecie i jest również wysoko oceniana przez biorące w niej udział osoby. XIX Międzynarodowa Konferencja Opieki Długoterminowej zostanie zorganizowana w Centrum KulturalnoCzytaj dalej


Damy radę

Damy radę

Fundacja „Razem zmieniamy świat”, założona w 2011 roku przez Toruńskie Zakłady Materiałów Opatrunkowych stworzyła projekt o nazwie Damy radę. Główną ideą przyświecającą powstaniu projektu było wspieranie osób, które sprawują opiekę nad bliskimi starszymi i chorymi osobami. Choroba członka rodziny sprawia, że pojawiają się problematyczne kwestie, z którymi do tej pory nikt się nie mierzył. Nasz kraj niestety nie posiada dobrze zorganizowanego systemu wsparcia dla osób, które stają przed koniecznością niesienia pomocy swoim chorym bliskim. Bliska rodzina i przyjaciele pozostają zazwyczaj sami z problemem organizacji opieki i jej sprawowania. Większość zCzytaj dalej


Niesamowity Pan Ted McDermott

Niesamowity Pan Ted McDermott

Internet podbija swoimi występami niesamowity Pan Ted McDermott z Wielkiej Brytanii. Ted jest  starszym panem a jego wielką pasją jest i było śpiewanie. Na co dzień zatrudniony w fabryce lubił występować jednak od czasu do czasu, ze swoimi recitalami, w zaprzyjaźnionych klubach. Niestety kilka lat temu u Ted’a stwierdzono objawy Alzheimera. Senior walczył z chorobą, lecz jego stan był coraz gorszy. Stawał się również agresywny w miarę rozwoju choroby. Opiekunem starszego pana jest jego syn Simon. Ogromnym wyzwaniem była i jest dla niego opieka nad chorym ojcem. Ted często nieCzytaj dalej


Opiekun osób starszych

Opiekun osób starszych

Utrzymujące się w Polsce bezrobocie spowodowało, że zwiększyła się rzesza osób,  deklarujących swoje umiejętności jako opiekun osób starszych. Jaka jednak w rzeczywistości wyglądają ich kwalifikacje do wykonywania tego zawodu? Czy opiekun osób starszych, pracujący w Polsce, ma weryfikowane umiejętności w tym zawodzie? Prawda brutalnie uświadamia, że większość osób zatrudnianych, jako opiekunowie dla osób starszych nie ma żadnego doświadczenia w tego rodzaju pracy. Niewiele rodzin w Polsce stać na zatrudnienie do pomocy przy starszej, bliskiej osobie, pracownika z renomowanej firmy, zajmującej się organizacją opieki nad osobami starszymi. Domowa opieka nad senioramiCzytaj dalej