teleopieka

 
 

ASRI Automatyczny System Ratunkowo-Informacyjny

Faktem jest, że współczesny świat kreuje i pielęgnuje kult młodości. Przyczynia się to do  negatywnego wizerunku starości. Źródła takiego stanu łatwo odnajdziemy w bezkrytycznym podążaniem na trendami wyznaczanymi przez media. Młodości nie obarczają problemy zdrowotne. Młodość jest beztroska. Starość, to zmaganie się z problemami dnia codziennego. Starość jest trudna a młodość łatwa i przyjemna. Tymczasem przez stulecia osoby wiekowe były postrzegane jako autorytety. Doświadczenie życiowe było nieosiągalną wiedzą dla młodych pokoleń, które na co dzień muszą podejmować ważkie decyzje. O ile łatwiej byłoby opierać je o mądrą wskazówkę. Jak zredukowaćCzytaj dalej


Targi Seniora – Kraków – 6 i 7 października 2017

Zapraszamy na spotkanie z NaszSenior.pl na targach w Krakowie. Gorąco rekomendujemy uczestniczenie w wykładzie w dniu 6 października 2017 o godz. 15.00 Opowiemy o nowoczesnych technikach w opiece nad osobami niesamodzielnymi. Strefa Pokazów Specjalnych 6 października 10:30-11:00 Występ zespołu „Złota Jesień” 11:00-11:30 „OPIEKA NAD SENIORAMI – zmieniamy oblicze domów opieki” – Beata Leszczyńska, ekspert Krajowego Instytutu Gospodarki Senioralnej, Prezes MEDI-system 11:30-11:45 „Znak Jakości OK SENIOR. Certyfikacja usług i produktów przyjaznych seniorom” – Robert Murzynowski 12:00-12:30 Stowarzyszenie „Lajkonik” 12:30-13:00 Pokaz mody „SENIOR I MODA” 13:00-13:30 „Po co człowiekowi śmiech” – dr Alicja Soćko-Mucha 13:30-14:00 ChórCzytaj dalej


Teleopieka

Senior teleopieka udar wylew przytomność

Celem systemu Teleopieka jest zapewnienie pomocy oraz koniecznych świadczeń w miejscu zamieszkania podopiecznego. Nie mniej istotne jest zagwarantowanie poczucia bezpieczeństwa osób chorych i niepełnosprawnych. Zadaniem systemu Teleopieka jest reagowanie na sytuacje zagrożenia i wzywanie pomocy lub przekazywanie informacji o potrzebach diagnozy lub konsultacji. System Teleopieki jest propozycją skierowaną do osób starszych, niepełnosprawnych lub przewlekle chorych. Ta grupa podopiecznych spędza długie godziny w samotności. Jednocześnie są oni w tym czasie pozbawieni podstawowej opieki. System Teleopieki daje opiekunom narzędzie sprawnego reagowania na sytuacje alarmowe. Zapewniając podopiecznym wysoki poziom bezpieczeństwa odciąża ich rodzinyCzytaj dalej