Redakcja Naszsenior

 

Jak sprawić, by starość była szczęśliwsza?

Jak sprawić, by starość była szczęśliwsza

Nie istnieje jedna recepta na szczęście. Nie można też zaplanować szczęścia i uniknąć problemów. Można jednak podjąć starania, by nasze życie było tak przyjemne, jak to tylko możliwe. Żeby tak się stało, najlepiej pracować nad swoją dolą już od wczesnej dorosłości i kontynuować udany żywot także na emeryturze. Jeśli natomiast nie czuje się satysfakcji z dotychczasowego życia, to wciąż jeszcze można pracować nad jego poprawą. Wystarczy potraktować starość jako zupełnie nowy rozdział, który należy zbudować od podstaw. Bez względu na to, czy udana starość ma być kontynuacją zadowalającego życia, czyCzytaj dalej


Senior-przedsiębiorca, czyli na sukces nigdy nie jest za późno

Senior-przedsiębiorca, czyli na sukces nigdy nie jest za późno

W Polsce żyje znaczna grupa seniorów, którzy pamiętają jeszcze czasy rynku kontrolowanego przez rząd. Nauczeni pracy dla kogoś, często nawet nie zastanawiali się nad tym, jakby to było mieć własny biznes. Inni nie założyli firmy, ponieważ zabrakło im odwagi, a posiadana praca w dostatecznym stopniu zaspokajała ich potrzeby. To jednak nie oznacza, że już nie zdążą tego zrobić! Z największych na świecie badań przedsiębiorczości Global Entrepreneurship Monitor (GEM) wynika, że choć seniorzy mają najwięcej obaw przed zakładaniem firmy, to jednocześnie specjaliści są pewni, że starsze pokolenie odgrywa istotną rolę wCzytaj dalej


Skuter elektryczny dla seniora – zadowolenie, niezależność, lepsze zdrowie

Skuter elektryczny dla seniora - zadowolenie, niezależność, lepsze zdrowie

Słabnąca kondycja fizyczna jest zwykle jedną z największych bolączek seniorów. Utrudnia codzienne funkcjonowanie, a wielokrotnie wpływa na ograniczenie kontaktów towarzyskich. Nawet przy dobrym stanie zdrowia często nie ma się sił na dalekie spacery lub przemieszczanie się po okolicy za pomocą komunikacji miejskiej. Osoby starsze mniej chętnie wychodzą na zakupy, spotykają się znajomymi, o wycieczkach rekreacyjnych nie wspominając. Dla wielu z nich ratunkiem jest rower, który w wersji elektrycznej polecany jest nawet tym ludziom, którzy muszą oszczędzać siły i nie mogą pozwolić sobie na żwawe pedałowanie. Istnieje jednak grupa osób mającychCzytaj dalej


Sylwetka seniora jako konsumenta

Sylwetka seniora jako konsumenta

Seniorzy jako konsumenci stanowią na świecie coraz większą grupę. W Europie są najszybciej rosnącą spośród wszystkich grup wiekowych. Wynika to nie tylko z coraz większej liczby samych osób powyżej 60. roku życia, ale też z ich rosnącej siły nabywczej, wiążącej się z lepszym statusem materialnym. Nic dziwnego, że eksperci zakładają, iż to właśnie firmy, a nawet całe sektory zajmujące się produktami i usługami kierowanymi do osób starszych, w najbliższych dekadach będą rozwijały się najdynamiczniej. Srebrna ekonomiaPrzed trzema laty Bank of America oszacował, że wartość sektora dóbr i usług dla seniorówCzytaj dalej


Czy osobowość zmienia się z wiekiem?

Czy osobowość zmienia się z wiekiem

Zmiany osobowości na przestrzeni całego życia od dawna interesowały naukowców. Nie byli oni jednak zgodni, co do ich intensywności i częstotliwości występowania. Do dziś część specjalistów przekonuje, że charakter człowieka ulega tylko nieznacznym wahaniom, a na starość wcześniejsze cechy jedynie wyostrzają się. Oznacza to, że ludzie sympatyczni stają się jeszcze milsi, a złośliwi stają się wręcz nieznośni. Jest to jednak teoria dość wątpliwa. W opozycji do niej stoją wyniki badań szkockich naukowców, którzy dowiedli, że w ciągu kilkudziesięciu lat osobowość może ulec niemal całkowitej modyfikacji. Takie wnioski wysnuto na podstawieCzytaj dalej


Łamanie stereotypów na temat seniorów

Łamanie stereotypów na temat seniorów

Starość, jako proces fizjologiczny, jest niemożliwa do zatrzymania. Kontrolę nad nią daje nam jednak odpowiednie nastawienie i gotowość do przełamywania stereotypów dotyczących tego etapu życia. To istotne z kilku względów. Oczywiście, najważniejszym jest, by umieć zaakceptować samego siebie, swoje starzejące się ciało i związane z tym niedogodności. Tylko w ten sposób można zaznać spokoju i szczęśliwie spędzić jesień życia. Niemniej, przełamywanie stereotypów to również lekcja dla młodszych pokoleń i inwestycja w całe społeczeństwo, które właśnie dzięki szczerym, pewnym siebie seniorom, będzie mogło poznać prawdziwe, nie takie straszne oblicze starości. NajpopularniejszeCzytaj dalej


Podstawowe typy relacji dziadków z wnukami

Podstawowe typy relacji dziadków z wnukami

Relacje dziadków i wnuków zależą od wielu czynników. Ogromne znaczenie ma wiek dziadków, ich status zawodowy, miejsce zamieszkania, ogólny model rodziny. Oczywistym jest, że zupełnie inne będą kontakty dziadków z wnukami mieszkającymi pod jednym dachem lub w niedalekiej odległości i tych, których dzielą setki kilometrów. Znaczne różnice widać też w kontaktach z wnukami między dziadkami młodymi, jeszcze aktywnymi zawodowo a tymi, którzy przeszli na emeryturę i chcą spokoju. Dla naukowego sklasyfikowania kontaktów na linii dziadkowie – wnukowie psychologowie pokusili się o wyodrębnienie podstawowych typów takich relacji. Amerykańska psycholog Helen BeeCzytaj dalej


Klub Przyjaciół Osób Starszych walczy z samotnością seniorów

Klub Przyjaciół Osób Starszych walczy z samotnością seniorów

Co jest największą bolączką seniorów? Zwykło się uważać, że ograniczenia wynikające z kondycji fizycznej, chorób i słabości. W rzeczywistości jednak, znaczna grupa osób starszych przyznaje, że są w stanie znieść wiele, lecz nie radzą sobie z samotnością. Dzieci i wnuki zajęte własnym życiem, malejące grono znajomych, a niejednokrotnie trudności z wyjściem z domu i uczestnictwem w życiu społecznym sprawiają, że polscy seniorzy są osamotnieni i czasem całymi tygodniami nie mają nawet z kim porozmawiać. To z myślą o takich ludziach w 2003r. powstał Klub Przyjaciół Osób Starszych. Polskie Stowarzyszenie maliCzytaj dalej