emerytura seniora

 
 

Emerytalna ulga podatkowa

Emerytalna ulga podatkowa

Nowy Rok to początek przygotowań do rozliczeń podatkowych, dlatego warto dowiedzieć się czego dotyczy emerytalna ulga podatkowa. Jak oszczędzać na emeryturę? Jak zadbać o gromadzenie środków już dziś na wiek emerytalny? Niewątpliwie może w tym pomóc III filar obecnego systemu emerytalnego. W Polsce istnieją dwa obowiązkowe filary systemu emerytalnego. I filar to środki gromadzone w ZUS, natomiast II filar to Otwarty Fundusz Emerytalny. Istnieje również III filar, z którego korzystanie jest dobrowolne. W jego skład wchodzi Indywidualne Konto Emerytalne (IKE), Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego (IKZE) oraz Pracownicze Programy Emerytalne (PPE).Czytaj dalej


Obniżony wiek emerytalny

Obniżony wiek emerytalny

Od 1 października 2017 roku weszła w życie nowa ustawa i został obniżony wiek emerytalny, z 65 lat na 60 dla kobiet oraz z 67 na 65 dla mężczyzn. Czy krok ten był krokiem w dobrą stronę, zarówno  dla budżetu państwa, jak i dla portfeli seniorów? Dla osób starszych takie rozwiązanie przynosi poniższe plusy: szybsza możliwość rezygnacji z pracy; stosunkowo dłuższy okres pobierania świadczeń emerytalnych; oraz minusy:   świadczenia są na niższym poziomie, z racji krótszego okresu składkowego, szczególnie w przypadku kobiet; Z kolei dla budżetu państwa plusem jest:  Czytaj dalej


Wysokość emerytur po reformach ZUS

Wysokość emerytur po reformach ZUS

Zbliża się moment, kiedy wielu Polaków przejdzie na emeryturę, dlatego warto poznać wysokość emerytur po reformach ZUS. 1 października b.r. wejdą w życie przepisy przewidujące przywrócenie wieku emerytalnego do 60 lat dla kobiet i 65 – dla mężczyzn. W związku z tym Zakład Ubezpieczeń Społecznych szacuje, że na emeryturę przejdzie ok. 82 procent uprawnionych, a co za tym idzie wzrost liczby świadczeń emerytalnych, wypłacanych na koniec grudnia b.r., wyniesie ok. 331,3 tys. Właśnie tyle osób może ubiegać się o pobieranie emerytury po wprowadzeniu ustawy. Co istotne, ustawa likwiduje emerytury częściowe.Czytaj dalej


500 plus dla emerytów

500 plus dla emerytów

Na pewno niewiele osób zdaje sobie sprawę, że może istnieć coś takiego, jak 500 plus dla emerytów. Od chwili przyjęcia władzy przez PiS wydatki na cele socjalne zostały znacznie zwiększone. Program „500 plus” od dłuższego czasu zasila polskie gospodarstwa domowe, ale partia rządząca nie chce na tym poprzestać. Kolejnym krokiem ma być zasilenie portfeli seniorów. Świadczenie miałoby być wypłacane emerytom i rencistom raz w roku od 2018 r. Statystyki pokazują, że po wprowadzeniu 500 plus przyspieszyło wzrost gospodarczy. Rodziny kupują więcej i chętniej, gdyż sytuacja finansowa umożliwia im podejmowanie odważniejszych decyzjiCzytaj dalej


Dorabianie do emerytury

Dorabianie do emerytury

Od 1 czerwca b.r. obowiązują nowe limity dodatkowych zarobków emerytów i rencistów, których przekroczenie grozi zmniejszeniem, a niekiedy nawet zawieszeniem, przyznanych świadczeń, dlatego warto dowiedzieć się w jakim zakresie możliwe jest dorabianie do emerytury. Obecnie emeryci i renciści mogą dorobić do 3047,50 zł brutto bez konsekwencji ze strony ZUS-u. Jeżeli zarobki przekroczą kwotę 5659,70 zł brutto, istnieje ryzyko, że wypłata świadczeń emerytalno-rentowych zostanie wstrzymana. Kwoty przychodu, które skutkują obcięciem świadczeń, są ustalane na podstawie wysokości przeciętnego wynagrodzenia ogłaszanego za wcześniejszy kwartał. Emerytura bądź renta ulegają zmniejszeniu, kiedy zarobki pracownika przekraczająCzytaj dalej


Emerytura w służbie celnej

Emerytura w służbie celnej

Emerytura w służbie celnej opiera się na innych zasadach niż pozostałe. Prawo do emerytury mundurowej mieć będą wyłącznie ci celnicy, którzy ukończą 55 rok życia i przepracują 15 lat w służbie państwowej. Osoby te pięć lat powinny spędzić na wykonywaniu czynności policyjnych: wykrywaniu, zapobieganiu i zwalczaniu przestępstw. Związkowcy przyjęli jednak stanowisko, że znowelizowana ustawa zaopatrzeniowa prowadzi do dyskryminacji. Odwołują się przy tym do decyzji Trybunału Konstytucyjnego. Orzekł on już raz, że różnicowanie ochrony emerytalnej celników i innych służb mundurowych jest niezgodne z konstytucją. Związkowcy zauważają, że  ustawa funkcjonująca w obecnejCzytaj dalej


Emerytura według nowych zasad

Emerytura według nowych zasad

Wkrótce zacznie obowiązywać emerytura według nowych zasad. Wiele starszych osób  skorzysta w październiku z możliwości przejścia na emeryturę, zgodnie z decyzją rządu o obniżeniu wieku uprawniającego do świadczeń emerytalnych. W dniu 16 grudnia zeszłego roku Prezydent Polski Andrzej Duda podpisał ustawę o obniżeniu wieku emerytalnego. Jej przepisy wchodzą w życie z dniem 1 października 2017 roku. Gwarantują one uzyskanie emerytury w naszym kraju kobietom w wieku 60 do 61 lat i 4 miesięcy oraz mężczyznom w wieku 65 do 66 lat i 4 miesięcy. Aby uzyskać świadczenie, jakie gwarantuje emeryturaCzytaj dalej


Po poradę do ZUS przed emeryturą

Po poradę do ZUS przed emeryturą

W placówkach Zakładu Ubezpieczeń Społecznych od wczoraj ustawiają się kolejki po poradę do ZUS przed emeryturą. Ponad 600 doradców emerytalnych udziela informacji dotyczących przechodzenia na emeryturę. Można się również dowiedzieć, jak zmieni się jej wysokość, jeśli uprawnione do niej osoby przepracują jeszcze jakiś dłuższy czas. Od 03.07  Ministerstwo rodziny i pracy wraz z ZUS rozpoczęło  w Warszawie kampanię informacyjną dotyczącą wcześniejszych emerytur. ZUS chce w ten sposób przygotować osoby uprawnione i swoich pracowników do nadchodzących z dniem 1 października zmian dotyczących obniżonego wieku emerytalnego. Od 01 października tego roku kobietyCzytaj dalej