rozwód

 
 

Kiedy sąd może orzec rozwód?

Kiedy sąd może orzec rozwód

Statystycznie coraz więcej Polaków decyduje się na rozwód. Przyczyny rozwodu są różne, w zależności od konkretnego przypadku. Najczęściej podawaną przyczyną rozwodu (zwłaszcza przez młodych ludzi) jest tzw. „niezgodność charakterów”, która nie pozwala małżonkom wspólnie żyć. Małżonkowie również często powołują się na: różne cele w życiu, różnice co do chęci posiadania dzieci, przemoc w rodzinie, uzależnienia, jak również klasyczne oddalenie się od siebie. Według kodeksu rodzinnego i opiekuńczego małżeństwo jest to związek kobiety i mężczyzny. Do zawarcia małżeństwa dochodzi, gdy jednocześnie obecni złożą przed kierownikiem stanu cywilnego (lub przed księdzem wCzytaj dalej


Kiedy sąd nie orzeknie rozwodu – przesłanki negatywne

Kiedy sąd nie orzeknie rozwodu - przesłanki negatywne

Poprzez rozwód należy rozumieć rozwiązanie związku małżeńskiego przez sąd na żądanie jednego lub obojga małżonków. Aby sąd orzekł o rozwiązaniu małżeństwa przez rozwód musi wystąpić trwały i zupełny rozkład pożycia małżeńskiego. Przesłankami, które pozwalają na orzeczenie rozwodu to ustanie pomiędzy małżonkami więzi emocjonalnej, fizycznej i gospodarczej. Natomiast przesłanki negatywne rozwodu są to okoliczności, które nie pozwalają na jego orzeczenie mimo wystąpienia trwałego i zupełnego rozkładu pożycia małżeńskiego. Kodeksowe negatywne przesłanki, które powodują niemożliwość orzeczenia rozwodu, to sytuacje w których: na skutek rozwodu miałoby ucierpieć dobro wspólnych małoletnich dzieci stron; orzeczenieCzytaj dalej


Rozwód na emeryturze to coraz powszechniejsze zjawisko

Rozwód na emeryturze to coraz powszechniejsze zjawisko

Choć wydawać by się mogło, że związki o długim stażu są trwalsze, a każdy kolejny rok dodatkowo je cementuje, to jednak rozwody w wieku emerytalnym wcale nie są rzadkością. Co więcej, z danych Głównego Urzędu Statystycznego wynika, że w ostatnich latach ich odsetek stale wzrastał. Więcej było rozwodów wśród małżeństw z 30-letnim lub większym stażem, a także więcej było formalnych rozstań wśród osób, które wzięły ślub w wieku senioralnym. Przyczyn takiego stanu rzeczy jest wiele, a zmieniające się normy społeczne i powszechność rozwodów w młodszych grupach wiekowych sprawiają, że seniorzyCzytaj dalej


Rozwód – wina za rozkład pożycia

Fakty i mity o libido seniorów

Poprzez rozwód należy rozumieć rozwiązanie związku małżeńskiego przez sąd na żądanie jednego lub obojga małżonków. Aby sąd orzekł o rozwiązaniu małżeństwa przez rozwód musi wystąpić trwały i zupełny rozkład pożycia małżeńskiego. Przesłankami, które pozwalają na orzeczenie rozwodu jest ustanie pomiędzy małżonkami więzi emocjonalnej, fizycznej i gospodarczej. Sąd ustala, który z małżonków ponosi winę za rozkład pożycia małżeńskiego. To małżonkowie decydują, czy chcą, aby sąd badał, które z nich, czy też oboje ponoszą winę. W sytuacji, gdy oboje małżonkowie zgodnie wskażą, że żądają orzeczenia rozwodu bez orzekania o winie, to sądCzytaj dalej