wtorek, Październik 25th, 2016

 

Mieszkania chronione szansą na samodzielność

Mieszkanie chronione szansą na samodzielność

Jednym z tematów, którym zajmuje się organizacja Habitat for Humanity Poland jest – Mieszkania chronione szansą na samodzielność osób niepełnosprawnych. W Polsce żyje prawie 6 milionów osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności. Wśród nich 46% stanowią osoby z niepełnosprawnością psychiczną, 7,9% mentalną i 2,5% z intelektualną. Mimo, że często podejmowany jest temat dostosowywania domów, przestrzeni publicznej oraz opieki nad osobami niepełnosprawnymi do ich potrzeb, wciąż napotykają oni utrudnienia w samodzielnym funkcjonowaniu. Mieszkania chronione szansą na samodzielność osób niepełnosprawnych. Osoby z niepełnosprawnością w coraz większym stopniu są widoczne w życiu społecznym. OdnosząCzytaj dalej


Nie ma zgodności w temacie obniżenia wieku emerytalnego

Nie ma zgodności w temacie obniżenia wieku emerytalnego

Pomiędzy premier a prezydentem nie ma zgodności w temacie obniżenia wieku emerytalnego. Urzędnicy na zlecenie wicepremiera szukają sposobów na zmniejszenie kosztów prezydenckiego projektu dotyczącego obniżenia wieku emerytalnego. Jak twierdzą media w rządzie panuje przekonanie o konieczności realizacji tego projektu. Jednocześnie w kuluarach rządowych mówi się o tym, że Polskę nie stać na rozwiązanie tej kwestii w taki sposób w jaki proponuje to prezydent. Ministerstwo Finansów stara się rozwiązać jakoś tę kwestię. Sugerowany jest powrót do projektu byłego szefa Ministerstwa Pawła Szałamachy. Według założeń tego projektu obniżenie wieku emerytalnego miałoby nastąpićCzytaj dalej