Mieszkania chronione szansą na samodzielność

Mieszkanie chronione szansą na samodzielność

Jednym z tematów, którym zajmuje się organizacja Habitat for Humanity Poland jest – Mieszkania chronione szansą na samodzielność osób niepełnosprawnych.

W Polsce żyje prawie 6 milionów osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności.

Wśród nich 46% stanowią osoby z niepełnosprawnością psychiczną, 7,9% mentalną i 2,5% z intelektualną.

Mimo, że często podejmowany jest temat dostosowywania domów, przestrzeni publicznej oraz opieki nad osobami niepełnosprawnymi do ich potrzeb, wciąż napotykają oni utrudnienia w samodzielnym funkcjonowaniu.

Mieszkania chronione szansą na samodzielność osób niepełnosprawnych.

Osoby z niepełnosprawnością w coraz większym stopniu są widoczne w życiu społecznym.

Odnoszą sukcesy w biznesie, kulturze, przynoszą dumę reprezentując kraj w międzynarodowych konkursach i na Olimpiadzie.

Nie jest to jednak tylko zasługa rządowych programów i kampanii społecznych.

Przede wszystkim wynika to z ich własnej motywacji oraz pomocy bliskich.

Aktywizacja i możliwość samodzielnego funkcjonowania to szansa na udział osób z niepełnosprawnością w życiu społecznym i towarzyskim.

Stwarza to również możliwość przyśpieszenia procesu rehabilitacji, kontynuacji nauki oraz podjęcia pracy.

– mówi Małgorzata Salamon, dyrektor Habitat for Humanity Poland, organizacji, prowadzącej programy i działania na rzecz adaptacji mieszkań do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Najważniejszym krokiem do umożliwienia osobom niepełnosprawnym czynnego udziału w życiu społecznym jest zamiana opieki instytucjonalnej na opiekę na poziomie lokalnych społeczności.

Polski system opieki społecznej nie zapewnia tym osobom dostatecznego dostępu do opieki w ich własnym domu.

Powinno to być dostosowane do potrzeb mieszkanie lub w inna forma mieszkalnictwa wspomaganego, będąca alternatywą dla dużych domów opieki.

Powszechnie stosowaną praktyką jest umieszczanie osób z niepełnosprawnością w placówkach opiekuńczych.

Często są one usytuowane daleko od rodzinnego miasta, a instytucjonalizacja odbiera szansę na samodzielne życie.

Przeprowadzenie adaptacji i remontów mieszkań poprawiające komfort i bezpieczeństwo oraz dostosowanie opieki, może pozwolić ludziom na pozostanie w swoich domach i uniknięcie pobytu w zakładzie.

  • Mieszkanie chronione szansą na samodzielność

Istnieje jednak alternatywa dla domów opieki, dająca szansę na samodzielność.

Są to mieszkania chronione prowadzone przez ośrodki pomocy społecznej i organizacje pożytku publicznego.

Istotne jest stworzenie przestrzeni mieszkalnej z indywidualnymi mieszkaniami, których lokatorzy mają wsparcie specjalistów, profesjonalnych terapeutów, psychologów, pedagogów i pracowników socjalnych.

Mieszkania chronione stwarzają nie tylko warunki do samodzielnego funkcjonowania w środowisku, ale także do integracji ze społecznością lokalną.

Jednak według statystyk Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w Polsce na koniec 2013 r. było ich około 637.

Taka liczba w żadnym stopniu nie pokrywa stale rosnącego zapotrzebowania na ten rodzaj budownictwa – zauważa Małgorzata Salamon.

Rodziny osób wymagających szczególnej opieki są w większym stopniu narażone na ryzyko ubóstwa ekonomicznego.

Chcąc zapewnić bliskim godne warunki do życia, odpowiednią opiekę i gwarancję bezpiecznego zamieszkania w znanym środowisku, w wielu przypadkach to one współfinansują koszty budowy mieszkań.

Realizując taki projekt warto zwrócić się o wsparcie do fundacji takich jak Habitat for Humanity Poland.

Fundacja ta od ponad 20 lat pomaga osobom zagrożonym wykluczeniem mieszkaniowym w Polsce.

Fundacja wspiera działania nie tylko finansowo, ale również pomaga w pozyskiwaniu darowizn w postaci materiałów budowlanych i wsparcia wolontariuszy.

W latach 2011-2014 włączyła się m.in. w budowę „Domu Malwa”, Ośrodka Rehabilitacyjno-Opiekuńczego dla osób z niepełnosprawnością umysłową.

Ośrodek ten składa się z indywidualnych mieszkań chronionych.

Habitat for Humanity Poland prowadzi również program mikropożyczek na m.in. na remont lub adaptację mieszkania do potrzeb osoby niepełnosprawnej.

Organizacja w ciągu ostatnich 20 lat w ramach wszystkich projektów stworzyła 113 lokali mieszkalnych.

Habitat for Humanity Poland pomógł ponad 1200 rodzinom w całej Polsce.

Pieniądze na realizowanie inwestycji pochodzą z darowizn przekazywanych od naszych darczyńców.

Organizacja zachęca do włączenia się w działania i przekazania 1% swojego podatku na Habitat for Humanity Poland (KRS: 0000143344) – apeluje Małgorzata Salamon.


Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *