mieszkania chronione

 
 

Mieszkania chronione szansą na samodzielność

Mieszkanie chronione szansą na samodzielność

Jednym z tematów, którym zajmuje się organizacja Habitat for Humanity Poland jest – Mieszkania chronione szansą na samodzielność osób niepełnosprawnych. W Polsce żyje prawie 6 milionów osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności. Wśród nich 46% stanowią osoby z niepełnosprawnością psychiczną, 7,9% mentalną i 2,5% z intelektualną. Mimo, że często podejmowany jest temat dostosowywania domów, przestrzeni publicznej oraz opieki nad osobami niepełnosprawnymi do ich potrzeb, wciąż napotykają oni utrudnienia w samodzielnym funkcjonowaniu. Mieszkania chronione szansą na samodzielność osób niepełnosprawnych. Osoby z niepełnosprawnością w coraz większym stopniu są widoczne w życiu społecznym. OdnosząCzytaj dalej