współwłasność łączna

 
 

Czym jest współwłasność?

Czym jest współwłasność

W życiu każdy z nas niejednokrotnie spotyka się z pojęciem współwłasności. Większość populacji jest członkiem jakiejś współwłasności. Niekiedy mniejszej, takiej jak mieszkanie, dom, nieruchomość gruntowa czy samochód, innym razem większej do której możemy zaliczyć firmę czy przedsiębiorstwo. Czym zatem jest przedmiotowa instytucja? Otóż zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego, współwłasność jest to własność tej samej rzeczy, która może przysługiwać niepodzielnie kilku osobom, a więc co najmniej dwóm. Przykładem mogą być małżonkowie zamieszkujący jedną nieruchomość – dom, bądź też kamienica zamieszkiwana przez kilka odrębnych rodzin. Zgodnie z art. 197 kodeksu cywilnego domniemywaCzytaj dalej