sobota, 10 grudnia, 2016

 

Seniorzy uwaga na pozornych pomocników!

Seniorzy uwaga na pozornych pomocników

Starsze osoby powinny być czujne; seniorzy uwaga na pozornych pomocników! W Warszawie pokazały się kartki z dziwną deklaracją pomocy, przyklejone na ścianach domów jednej z dzielnic. Jakiś wyjątkowy, jak na dzisiejsze czasy, altruista napisał, że deklaruje za dramo pomoc i opiekę nad osobą starszą i samotną. Na końcu jest wzmianka, że jest gotów przejąć również zadłużenie finansowe seniora. Pierwsza połowa deklaracji wydaje się być nawet do przyjęcia, jeśli ktoś ma naturalnie dobre serce i szlachetną wolę poświęcenia się opiece nad starszą osobą, ale o co chodzi w drugiej? Podobna deklaracja,Czytaj dalej


Dzień Praw Człowieka

Dzień Praw Człowieka

10 grudnia obchodzony jest na całym świecie Międzynarodowy Dzień Praw Człowieka. Święto praw człowieka zostało ogłoszone przez ONZ w 1950 roku, dla uczczenia rocznicy podpisania Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka. Została ona podpisana w Paryżu 68 lat temu. Deklaracja to wyjątkowo ważny dokument w dziejach całej ludzkości. Podpisana została pięć lat po zakończeniu II wojny światowej. O jej uchwaleniu zdecydowała wiedza o potwornych zbrodniach hitlerowskich. Dokument został poparty zdecydowaną większością głosów 58 ówczesnych państw członkowskich ONZ. Warto wspomnieć, że nie głosowały za jej podpisaniem między innymi państwa komunistyczne. Polska wstrzymała sięCzytaj dalej