poniedziałek, 23 stycznia, 2017

 

Przyszły emeryt otrzyma 30% ostatniej pensji

Pomysłodawcą europejskich systemów emerytalnych był niemiecki kanclerz Otto von Bismarck. W XIX stuleciu stworzył system polegający na wypłacaniu emerytur z pieniędzy podatników. Młodzi pracownicy odkładali składki. Ludziom, po przekroczeniu 70 roku życia przysługiwała emerytura.W tamtym okresie przeciętny Niemiec żył 45 lat. W związku z tym cały system niewiele wówczas kosztował. Niezależnie od tego, czy idea była słuszna, sprawiedliwa, czy przebiegła, to wraz z wydłużającą się długością życia stwarzał coraz więcej problemów finansowych. Zaczynało brakować środków odkładanych na pokrycie zobowiązań wobec emerytów. Z biegiem lat systemy ewoluowały. Zmieniały się potrzeby, możliwości,Czytaj dalej


Trzeci wiek w zdrowiu

Trzeci wiek w zdrowiu

Trzeci wiek w zdrowiu, to projekt Gdańskiego Ośrodka Promocji Zdrowia. Projekt skierowany jest do kobiet i mężczyzn, mieszkających na terenie Gdańska, znajdujących się na emeryturze i skierowanych do programu przez lekarzy POZ. Celem programu jest zwiększenie liczby lat przeżytych przez seniorów w zdrowiu poprzez kształtowanie i utrwalanie u nich zachowań prozdrowotnych. Działania, jakie będą prowadzone w kierunku realizacji projektu, to między innymi szerzenie wiedzy na temat behawioralnych czynników wpływających na zdrowie człowieka oraz proces starzenia się, zwiększanie poczucia odpowiedzialności za zdrowie własne i innych oraz motywacji do prowadzenia zdrowego styluCzytaj dalej