środa, 11 kwietnia, 2018

 

Twoja emerytura może być wyższa

Tegoroczne emerytury mogą być niższe nawet o tysiąc złotych

Pobierasz emeryturę, rentę albo masz ustalony kapitał początkowy – sprawdź, czy możesz ponownie przeliczyć świadczenie lub kapitał początkowy z uwzględnieniem wynagrodzenia minimalnego.Jeżeli ktoś przy składaniu wniosku o świadczenie emerytalne czy rentowe nie mógł udokumentować zarobków z okresu pozostawania w stosunku pracy, który ZUS uwzględnił do ustalenia podstawy wymiaru, to zarobki z tego okresu wpisywano jako zero. Komu naliczano lata zerowe – Często klienci dostarczali dokumenty poświadczające zatrudnienie, ale brakowało w nich informacji, o wynagrodzeniu. Uzyskanie takich zaświadczeń bywało niemożliwe zwłaszcza w sytuacjach, gdy firma już od dawna nie istniała, aCzytaj dalej