Szukaj

Legalna niania – korzyści dla rodziców i opiekunki

Senior aktywny zawodowo

Rodzic, który chce zatrudnić nianię do opieki na swoim dzieckiem musi najpierw zawrzeć z nianią tzw. umowę uaktywniającą. Czyli – najprościej mówiąc – umowę zlecenia z osobą fizyczną sprawującą opiekę nad dzieckiem. Do umowy tej stosuje się przepisy dotyczące zlecenia, dlatego musi ona określać takie elementy jak: strony umowy (rodzic/opiekun dziecka i niania),cel i przedmiot […]

Przekazanie gospodarstwa rolnego

Przekazanie gospodarstwa rolnego

Coraz częściej słyszymy o przekazywaniu gospodarstwa rolnego na rzecz młodszego pokolenia. Jednym ze sposobów przedstawionym w Kodeksie cywilnym jest darowizna. Jednakże ustawa z dnia 20 grudnia 1990 roku o ubezpieczeniu społecznym rolników daje nam możliwość przekazania gospodarstwa rolnego w drodze tzw. umowy z następcą. Na czym polega wskazana powyżej instytucja? Otóż rolnik, będący właścicielem, bądź […]

Jaka jest różnica między lekiem oryginalnym, a jego zamiennikiem?

Jaka jest różnica między lekiem oryginalnym, a jego zamiennikiem

Najważniejszą zaletą leków generycznych (zamienników, leków odtwórczych) jest ich cena, zwykle 30-60% niższa od ceny leku oryginalnego. Powszechne stosowanie leków odtwórczych w przypadku osób cierpiących na choroby przewlekłe, wymusza obniżenie cen na producentach leków oryginalnych, którzy przestają być monopolistami na rynku.                              […]

Zalecenia żywieniowe dla seniorów po zawale mięśnia sercowego

Zalecenia żywieniowe dla seniorów po zawale mięśnia sercowego

Czym jest zawał? Zawałem serca nazywamy powstanie martwicy mięśnia sercowego. Na początku dochodzi do niedokrwienia, które doprowadza do obumarcia tkanki mięśniowej w niedokrwionym narządzie. Przyczyną zaczopowania tętnicy wieńcowej i odcięcia dostępu tlenu do serca jest pęknięcie blaszki miażdżycowej, co w konsekwencji wywołuje blokadę w dopływie krwi do mięśnia sercowego. Za powstawanie blaszek miażdżycowych i zwężenie […]