Asystent Osoby Starszej

Asystent Osoby Starszej

Coraz więcej uczelni w Polsce posiada w swojej ofercie studia o kierunku Asystent Osoby Starszej i Niepełnosprawnej.

Kierując się rosnącą potrzebą społeczną w kraju i w Europie powstają podyplomowe studia Opieki nad Osobami Starszymi i Osobami Niepełnosprawnymi.

Absolwenci tego kierunku otrzymują tytuł Asystenta Osoby Starszej i Osoby Niepełnosprawnej.

Ich zakres działania obejmuje potrzeby zdrowotne, kulturalne, zawodowe, psychiczne i społeczne osób starszych i niepełnosprawnych.

Zawód Asystent Osoby Starszej i Niepełnosprawnej został umieszczony w klasyfikacji zawodów.

Zakres obowiązków tej funkcji obejmuje współpracę:

 •          z osobą starszą i/lub niepełnosprawną,
 •          z jego/jej rodziną,
 •          z pracownikiem socjalnym,
 •          z pedagogiem,
 •          z psychologiem,
 •          z rehabilitantem.

Zadaniem tych wszystkich specjalistów jest troska o pacjenta w sferze życia społecznego, rehabilitacji, edukacji, zatrudnienia, doskonalenia zawodowego, czasu wolnego, usług czy świadczeń.

Zawód wykonywany jest zazwyczaj w miejscu zamieszkania osoby starszej lub/i niepełnosprawnej, ale również w prywatnych domach opieki czy domach pomocy społecznej.

Jakie są podstawowe zadania asystenta osoby starszej i/lub niepełnosprawnej ?

Podstawową kwestią są starania o nawiązanie kontaktu z osobą, którą ma za zadanie opiekować się Asystent.

Powinien również zajmować się określaniem potrzeb i problemów osoby starszej.

Istotne jest, by Asystent Osoby Niepełnosprawnej umiejętnie potrafił ocenić warunki życia seniora i udzielił wsparcia w zaspokajaniu potrzeb podopiecznego w tym zakresie.

Zadanie priorytetowe to ocena sprawności fizycznej osoby starszej w wykonywaniu codziennych czynności i ocena jego sprawności umysłowej.

Asystent osoby starszej pomaga jej w utrzymaniu codziennej higieny osobistej i czystości otoczenia w jakim przebywa.

Kolejne obowiązki asystenta to wsparcie osoby starszej i/lub niepełnosprawnej w indywidualnym planowaniu działań i w wykonywaniu codziennych czynności oraz współpraca ze specjalistami, świadczącymi usługi na rzecz starszych osób.

Najważniejszym jednak zadaniem Asystenta jest zdecydowanie emocjonalne wspieranie osoby starszej i jej rodziny.

Program kształcenia Asystenta Osoby Starszej obejmuje nauki społeczne, medyczne i kultury fizycznej. Konieczna jest znajomość prawnych podstaw pomocy społecznej, ochrony zdrowia, zatrudnienia oraz rehabilitacji niepełnosprawnych osób.

W zdobyciu wysokich kwalifikacji pomaga bogata oferta zajęć praktycznych oraz praktyk zawodowych w czasie studiów.

Kandydatów na ten kierunek studiów powinny cechować:

 •         empatia,
 •          zamiłowanie do pracy z seniorami,
 •          inteligencja społeczna,
 •          tolerancja,
 •          cierpliwość,
 •          zrównoważenie,
 •          wrażliwość,
 •          odpowiedzialność.

O wykształcenie wykwalifikowanych Asystentów Osób Starszych dbają najwyższej klasy specjaliści z zakresu psychologii, pedagogiki, rehabilitacji, socjologii, fizjoterapii i medycyny.« (Poprzedni artykuł)
(Następny artykuł) »Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *