Czas wyboru

czas wyboru

Nadszedł czas wyboru, możemy zdecydować, czy chcemy ulokować część swojej składki emerytalne w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych, czy w wybranym otwartym funduszu emerytalnym. Będziemy mieć na to czas do końca lipca. Następna okazja – dopiero za 4 lata.

Okno transferowe” dla uczestników II filaru emerytalnego, chcących złożyć deklarację o przekazywaniu składek do otwartego funduszu emerytalnego lub ich ewidencjonowaniu w całości w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych, rozpoczyna się 1 kwietnia a kończy 31 lipca tego roku. W tym czasie można zmieniać swoje deklaracje sprzed dwóch lat, z poprzedniego okna transferowego.

Stopa procentowa składki na ubezpieczenie emerytalne wynosi 19,52% podstawy jej wymiaru (czyli wynagrodzenia). To pieniądze, które służą budowaniu przyszłej emerytury. Ze składki emerytalnej, począwszy od 1 lutego 2014 r.:

  •  2,92 % podstawy wymiaru jest odprowadzane przez ZUS do wybranego przez klienta OFE,
  •  4,38 % podstawy wymiaru jest zapisywane przez ZUS na specjalnym subkoncie.

W czasie trwania tegorocznego okna transferowego osoby ubezpieczone mają możliwość, poprzez złożenie oświadczenia, zmiany swojej dotychczasowej decyzji co do ulokowania tej części składki emerytalnej, która wynosi 2,92%. Począwszy od roku 2016 (a także w kolejnych oknach transferowych) obowiązuje „Oświadczenie o przekazywaniu składki do otwartego funduszu emerytalnego albo zewidencjonowaniu składki na subkoncie prowadzonym przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych”. Przy czym podejmując decyzję o przekazywaniu składki do OFE ubezpieczony dodatkowo może określić:

  • czy chce, aby jego składka była przekazywana do otwartego funduszu emerytalnego, którego jest członkiem,
  • czy też chciałby, aby jego składka była przekazywana do innego OFE
  • chciałby po raz pierwszy przystąpić do OFE – w tym przypadku powinien zaznaczyć pole przy nazwie wybranego otwartego funduszu emerytalnego na formularzu „Oświadczenia”.

W trakcie trwania okna transferowego oświadczenia będzie można składać osobiście w dowolnej jednostce ZUS (niezależnie od miejsca zamieszkania), za pośrednictwem poczty, drogą elektroniczną – korzystając z osobistego profilu na Platformie Usług Elektronicznych oraz przy wykorzystaniu urzędomatów w wybranych placówkach ZUS.

Trzeba pamiętać, że formularze, które wpłyną do ZUS przed terminem, jak i po nim – zgodnie z prawem – będą uznawane za nieskuteczne.

Decyzję o przekazywaniu środków do OFE bądź pozostawieniu całości składki emerytalnej w ZUS będzie można zmienić za 4 lata. Od 2020 roku, co 4 lata, a zatem w roku 2024, 2028 itd., zawsze pomiędzy 1 kwietnia a 31 lipca, otwierane będzie kolejne okno transferowe. W tym czasie wszyscy zainteresowani będą mieli szansę dokonać ponownego wyboru – czy tylko ZUS, czy także OFE.


Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *