Emerytowani górnicy dostaną pieniądze za utracone deputaty węglowe

Emerytowani górnicy dostaną pieniądze za utracone deputaty węglowe

Do końca 2017 roku emerytowani górnicy dostaną pieniądze za utracone deputaty węglowe. Jest to rekompensata dla osób, które miały prawo do deputatu a jego wypłacanie zostało wstrzymane przez spółki węglowe.

W 2012 roku spółki węglowe zaczęły anulować i wypowiadać prawo do uzyskania deputatu. Środki, które były wypłacane przez państwo dla osób starszych, będących na emeryturze lub rencie górniczej, dalej były wypłacane. Środki zaś wypłacane przez spółki węglowe dla tych osób, zostały wstrzymane. Od 24 października tego roku zaczęła obowiązywać ustawa regulująca te kwestie. Umożliwiła ona emerytowanym górnikom wystąpienie o rekompensatę.

O zwrot pieniędzy mogli ubiegać się emeryci – górnicy a także rodziny, które otrzymują renty po górnikach. Osoby te straciły prawo do bezpłatnego węgla. Z tego względu wypłacona zostanie im jednorazowa rekompensata w wysokości 10 000zł. Kwota ta nie jest opodatkowana. Zainteresowane osoby mogły składać wnioski do 18 listopada tego roku. Miejscem, gdzie można było je składać to górnicze spółki. Stwierdzono, że najwięcej wniosków wypłynęło do Spółki Restrukturyzacji Kopalń (SRK). Warto zaznaczyć, że osoby, które nie zdążyły złożyć wniosku w wyznaczonym terminie mogą starać się o rekompensatę w przyszłym roku.

Emerytowani górnicy dostaną pieniądze za utracone deputaty węglowe – konieczne jest jednak terminowe wystąpienie z wnioskiem.

Przewiduje się, że wypłaty trafią do ponad 235 tysięcy osób. Środki finansowe, pochodzące z budżetu państwa, zostaną wypłacane przez Ministerstwo Energii. Szacuje się, że łączna ilość rekompensat wyniesie ok. 2,3 mld zł. Pieniądze będą przelewane na, wskazane przez osoby uprawnione, konta bankowe lub poprzez Pocztę Polską. W związku z tym  zawarta została umowa współpracy między spółkami a pocztą. Dzięki temu opłaty za przekazy pocztowe będą znacznie obniżone.

Dobrą wiadomością dla emerytów – górników oraz ich rodzin jest to, że wypłaty powinny wpłynąć pod koniec grudnia. Osoby te będą więc mogły przeznaczyć uzyskane w ten sposób pieniądze na zorganizowanie świąt. Szybkość wypłacania świadczeń w głównej mierze zależna jest od terminu złożenia wniosku.

 (Następny artykuł) »Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *