Szukaj

Emerytura w 2023 wzrośnie, co najmniej o 3000 zł. w ciągu roku

Polish zloty

Waloryzacja świadczeń emerytalnych i rentowych ma na celu urealnienie ich realnej wartości w związku z inflacją. Z ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw w bieżącym 2023 roku ustawodawca określił kwotowo-procentową zasadę podwyżek. Jednocześnie zagwarantował minimalną kwotę wzrostu o 250 zł.

Minimalna emerytura wzrośnie od marca 2023 roku z 1338,44 zł do 1588,44 zł. W takiej sytuacji oznacza to wzrost o 3.000 zł.

Większość osób pobiera większe świadczenia. Ich wysokość będzie podwyższona o procentowy wskaźnik waloryzacji.

Współczynnik ten wyznaczany jest na podstawie średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług dla gospodarstw domowych emerytów i rencistów w poprzednim roku.

Główny Urząd Statystyczny opublikował komunikat, z którego wynika, że średnioroczna inflacja wyniosła 14,4 proc., a dla gospodarstw domowych emerytów i rencistów 14,8 proc.

Do wyliczenia wskaźnika waloryzacji potrzebne są dane o wysokości realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia. Ta informacja będzie dostępna w lutym bieżącego roku.

Z prognoz rządowych wynika wskaźnik waloryzacji wyniesie 113,8 %.

Tymczasem wg opinii Głównego Urzędu Statystycznego wskaźnik waloryzacji wyniesie 114,8 %