Emerytura w służbie celnej

Emerytura w służbie celnej

Emerytura w służbie celnej opiera się na innych zasadach niż pozostałe. Prawo do emerytury mundurowej mieć będą wyłącznie ci celnicy, którzy ukończą 55 rok życia i przepracują 15 lat w służbie państwowej. Osoby te pięć lat powinny spędzić na wykonywaniu czynności policyjnych: wykrywaniu, zapobieganiu i zwalczaniu przestępstw.

Związkowcy przyjęli jednak stanowisko, że znowelizowana ustawa zaopatrzeniowa prowadzi do dyskryminacji. Odwołują się przy tym do decyzji Trybunału Konstytucyjnego. Orzekł on już raz, że różnicowanie ochrony emerytalnej celników i innych służb mundurowych jest niezgodne z konstytucją.
Związkowcy zauważają, że  ustawa funkcjonująca w obecnej formie prowadzi do podziału celników w zależności od miejsca wykonywania zadań. Podobna praktyka nie jest stosowana w żadnej innej służbie. Wszyscy policjanci bądź funkcjonariusze Straży Granicznej zyskują prawo do emerytury mundurowej z uwagi na status. Nie występuje zatem realny podział ze względu na zakres obowiązków.

Emerytura w służbie celnej budzi wiele kontrowersji.

Sytuacja wydaje się dodatkowo skomplikowana przez fakt, że status emerytalny jest zależny od decyzji przełożonego i może zmieniać się kilkukrotnie. Najbardziej szkodzi jednak regulacja przejściowa prowadząca do pozbawienia funkcjonariuszy części dotychczasowego stażu pracy.  Według artykułu 22 znowelizowanej ustawy dotychczasowy okres służby „nie jest traktowany jako okres służby ani okres równorzędny ze służbą”. Może się zatem okazać, że funkcjonariusze Służby Celnej i Celno-Skarbowej nie będę mieli prawa do pobierania świadczeń z systemu zaopatrzeniowego.
Warto przy okazji przypomnieć, że do końca 2008 r. celnicy mogli przejść na emeryturę nawet pięć lat wcześniej niż inni pracownicy. Obecne działania rządu mają skutkować zabraniem stażu w Służbie Celnej.

Do Trybunału Konstytucyjnego trafił wniosek Związkowców o skontrolowanie konstytucyjności ustawy z 11 maja 2017 r. o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy policji. W najbliższym czasie przekonamy się, czy sprawa zostanie wygrana przez związkowców i jak będzie wyglądało to świadczenie emerytalne w najbliższych latach.

 

 « (Poprzedni artykuł)
(Następny artykuł) »Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *