Gdańsk dba o zdrowie seniora

Gdańsk dba o zdrowie seniora

Gdańsk dba o zdrowie seniora promując akcję edukacyjną Koperty życia.

Akcja organizowana przez Gdański Ośrodek Promocji Zdrowia ma za cel specjalne oznakowanie i przechowywanie podstawowych informacji medycznych dotyczących zdrowia seniorów.

Czytelny graficzny sposób wyróżniania dokumentacji medycznej osób starszych ułatwi służbom medycznym procedury udzielania pomocy. W sytuacji zagrożenia życia liczy się każda sekunda i procedury powinny być jak najprostsze a dostęp do dokumentacji jak najszybszy.

Gdy ratownicy z pogotowia docierają do chorych i potrzebujących pomocy seniorów niejednokrotnie brakuje im wiedzy na temat pacjenta. Dokumentacja medyczna bywa nieuzupełniona a sam chory często nie jest w stanie udzielić odpowiednich informacji na temat swoich dolegliwości czy przyjmowanych leków. Akcja Koperta życia ma zapewnić przejrzysty system przechowywania dokumentacji medycznej.

Wprowadzając czytelny sposób oznakowania dokumentacji medycznej Gdańsk dba o zdrowie seniora

Efektywne działania na rzecz ratowania zdrowia i życia osób chorych opierają się na skutecznym wywiadzie dotyczącym stanu pacjenta. Informacje zawarte w Kopercie życia pomogą w natychmiastowym podjęciu odpowiednich działań, mających na celu udzielenie jak najszybszej pomocy choremu.

Karta życia to zestaw dokumentów przechowywanych w plastykowej kopercie zapinanej na zatrzask i oznaczonej specjalnym nadrukiem. W środku koperty znajduje się karta informacyjna, zawierająca podstawowe informacje o stanie zdrowia danej osoby, przyjmowanych przez nią lekach i uczuleniach. Umieszczony jest tam również magnes na drzwi lodówki. Koperta życia przechowywana powinna być właśnie w lodówce, ponieważ to urządzenie zawsze  najłatwiej ratownikom zlokalizować w mieszkaniu osoby potrzebującej pomocy. Plakieta z magnesem na drzwiach lodówki jest dla ratowników wskazówką, gdzie mogą szukać dokumentacji medycznej pacjenta.

Koperty życia dedykowane seniorom i osobom niepełnosprawnym kolportuje Gdański Ośrodek Zdrowia przy współpracy Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie i Miejskiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności.

Jak poinformował prezydent Gdańska Paweł Abramowicz koperty otrzymali już uczestnicy programu „Trzeci wiek w zdrowiu”. Jest to projekt promujący zdrowy styl życia osób we wczesnym wieku senioralnym. Łącznie osób objętych projektem jest 2000, ale akcja ma charakter długofalowy.

Więcej informacji o Kopertach życia na stronie internetowej

http://www.kopertazycia.pl/

 (Następny artykuł) »Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *