Szukaj

Nagrobek można ubezpieczyć

Nagrobek można ubezpieczyć

Wkrótce Święto Zmarłych i wyruszymy, by odwiedzić naszych bliskich na cmentarzach, jednak wiele osób może zastać tam zniszczone nagrobki a by uniknąć wydatków z tym związanych nagrobek można ubezpieczyć.

Pogoda ostatnio silnie dała nam się we znaki.

Wicher i ulewne deszcze powodowały, że łamały się gałęzie drzew i zapadała ziemia.

Spadające konary mogły uszkodzić nagrobki lub zostały one po prostu zalane wodą, jeśli nie były solidnej konstrukcji.

Na cmentarzach z pewnością jest sporo zniszczeń i nie tylko za sprawą kapryśnej pogody.

Wiele cmentarzy nie ma odpowiedniego nadzoru i dlatego stają się miejscem działań wandali.

Poprzewracane tablice, pokradzione ławeczki, to tylko część tego, co z przerażeniem wiele osób widzi przychodząc na grób bliskich.

A koszty budowy i utrzymania nagrobka są w tej chwili niejednokrotnie wielkości kilku lub nawet kilkudziesięciu emerytur czy pensji.

Z reguły to starsze osoby, seniorzy zajmują się opieką nad grobami swoich bliskich, więc straty finansowe mogą być dla nich ogromne.

Nagrobek można ubezpieczyć w niektórych firmach ubezpieczeniowych w ramach polisy mieszkaniowej lub dla domu.

W ramach takiego ubezpieczenia możliwe jest zgłoszenie do niego zabezpieczenia przez sytuacją, w której nagrobek, będący w naszym posiadaniu ulega zniszczeniu.

Oczywiście zniszczenie musi być uwarunkowane zdarzeniem losowym.

Ochrona ubezpieczenia obejmie szkody, które powstaną w efekcie:

  • dewastacji,
  • działania warunków atmosferycznych takich jak śnieg, silny wiatr,
  • upadku obiektów takich jak drzewa, maszty lub słupy,
  • uderzenia pojazdu,
  • wandalizmu.

Odszkodowanie obejmuje również kradzież części nagrobka lub jego elementów, takich jak wazony, ławeczki czy rzeźby o ile były przymocowane na stałe do pomnika.

Gdy na cmentarzu zostaniemy zaskoczeni widokiem zniszczonego nagrobka w wyniku wandalizmu lub działania złodziei, najważniejsze to powiadomić o tym fakcie policję.

Szkodę trzeba zgłosić do ubezpieczyciela w ciągu trzech dni.

Przedstawiciel firmy ubezpieczeniowej sporządzi kosztorys strat i określi wydatki na naprawę pomnika.

Koszty naprawy nie mogą przewyższać kwoty ubezpieczenia.

W sytuacji, gdy winę za szkody ponosi firma pogrzebowa, zarząd cmentarza lub kamieniarz to oni zobowiązani są do wypłacenia odszkodowania ze swojej polisy OC.

Zarząd cmentarza odpowiada również za szkody wyrządzone przez drzewa, które spadły na nagrobek z powodu zaniedbania, ale tylko w tym przypadku.

Jeśli drzewo runęło na pomnik w czasie burzy odszkodowanie wypłaci ubezpieczyciel.

Koszty budowy nagrobków są bardzo wysokie, jak również wszelkie dodatki montowane przy pomniku, dlatego warto zabezpieczyć własny portfel przed nagłymi wydatkami.