Szukaj

Najwyższa podwyżka emerytur od lat

Najwyższa podwyżka emerytur od lat

Rząd poinformował o wysokości waloryzacji emerytur w przyszłym roku, będzie to najwyższa podwyżka emerytur od lat.

Najniższe świadczenia powinny wzrosnąć w 2017 roku do 1000 zł, zarówno w ZUS jaki i KRUS.

Na ostatnim posiedzeniu rządu została podjęta decyzja, że najniższa emerytura, która aktualnie wynosi 882,56 zł, zostanie podniesiona do wysokości 1000 zł.

Poinformowała o tym Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Elżbieta Rafalska.

KRUS ma wprowadzić gwarancję najniższej emerytury w wysokości 1000 zł.

Najwyższa podwyżka emerytur od lat będzie dotyczyła osób uprawnionych do najniższej emerytury.

Osoby takie muszą spełniać określone warunki, między innymi stażowe,  dotyczące ilości przepracowanych lat.

Wśród tych osób są takie, które w tej chwili pobierają drastycznie niskie emerytury w wysokości nawet kilku złotych.

Podwyżka ma obejmować osoby, których świadczenia nie przewyższają 1369,86 zł. P

Pozostałe osoby otrzymają podwyżki zgodne ze wskaźnikiem waloryzacji.

Rząd zdecydował również o podwyżce rent socjalnych i tych z tytułu częściowej niezdolności do pracy.

  •          Renta socjalna ma wzrosnąć z kwoty 741, 35 zł do kwoty    840 zł.
  •          Renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy zostanie podwyższona z kwoty 676,75 zł do kwoty 750 zł.

Podwyżki emerytur i rent mają nastąpić w marcu 2017 roku.

Zostaną podniesione o wskaźnik waloryzacji 100,73 % i wyniosą nie mniej niż 10 zł.

Kwotę wzrostu emerytury seniorzy mogą obliczyć mnożąc dotychczasową wysokość emerytury przez 1,0073.

Przykładowo przy otrzymywanej  aktualnie emeryturze w wysokości 1500 zł, po waloryzacji będzie ona wynosiła 1510,95 zł.

Podwyżka znacznie poprawi wysokość świadczeń około 2,1 miliona świadczeniobiorców FUS i prawie wszystkich świadczeniobiorców KRUS.

Ubezpieczenia rolników zostaną zmienione na podobnych zasadach jak świadczenia ZUS, z gwarancją minimalnej emerytury w wysokości 1000 zł.

Koszt waloryzacji emerytur i rent w przyszłym roku wyniesie 2,6 mld złotych.

Środki na ten cel, to pieniądze zaplanowane na waloryzację emerytur i rent w budżecie na 2017 rok oraz środki zaplanowane na jednorazowe dodatki do najniższych świadczeń.