Szukaj

Nowe placówki w ramach programu Senior+

Nowe placówki w ramach programu Senior+

W lipcu Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej poinformowało o przekazaniu samorządom lokalnym kolejnych środków w ramach Programu Wieloletniego Senior+. Jest to kwota przekraczająca 6 mln zł. Fundusze przeznaczone zostały na otwarcie 43 nowych placówek Senior+. Należą do nich 33 kluby seniora, na które wydanych zostanie przeszło 3,7 mln zł oraz 10 domów dziennego pobytu, które będą kosztowały ponad 2,2 mln zł. Placówki mają służyć 1111 osobom w podeszłym wieku. Najwięcej nowych instytucji dla osób starszych powstanie w Małopolsce i na Mazowszu. Poza tym, MRPiPS oświadczyło, że dofinansowanie w wysokości przeszło 2600 zł otrzyma istniejący już Klub Senior+ w gminie Lniano, w woj. kujawsko-pomorskim.

Władze gmin, powiatów i województw mogą ubiegać się o fundusze z programu Senior+ w postaci jednorazowych dotacji na stworzenie lub remont już istniejącej placówki aktywizacyjnej dla osób starszych. Maksymalna wysokość dotacji to 300 tys. zł dla domu Senior+ i 150 tys. zł dla klubu Senior+. Drugą opcją wsparcia rządowego jest dofinansowanie działania istniejącej placówki. Dzienne domy Senior+ mogą starać się o dotację wynoszącą max. 300zł miesięcznie na jedną osobę, a kluby – max. 200zł na osobę.

Program Wieloletni Senior+ przewidziany jest na lata 2015-2020. Prowadzony jest z myślą o osobach, które przekroczyły 60. rok życia. Pochodzące z niego fundusze mają pozwolić na otwarcie placówek aktywizacji seniorów, którzy nie pracują zawodowo. Ich oferta kierowana jest głównie do ludzi samotnych lub niemogących odnaleźć się w swojej rzeczywistości. Zadaniem tych instytucji jest niesienie wsparcia na wielu płaszczyznach. Spotkania z innymi ludźmi oraz zajęcia aktywizacyjne mają zaspokajać ważne potrzeby seniorów, takie jak potrzeba przynależności i samorozwoju.

Kluby seniora gwarantują osobom starszym warunki do spotkań towarzyskich i samodzielnej organizacji czasu wolnego. W domach dziennych seniorzy mogą liczyć na towarzystwo i podstawowe usługi opiekuńcze. Jednostki oferują np. posiłek i wsparcie rehabilitacyjne. Sprzyjają też zachowaniu dobrej kondycji fizycznej, psychicznej i intelektualnej. Jest to możliwe, dzięki prowadzonym zajęciom edukacyjnym, artystycznym oraz ruchowym. Ważnym aspektem działania domów i klubów seniora jest aktywizacja społeczna osób starszych. Uczęszczając do nich, są stale socjalizowani, zachęcani do utrzymywania kontaktów interpersonalnych i do uczestnictwa w ciekawych projektach kulturalnych.