Pierwiastki śladowe a ich wpływ na organizm człowieka

W organizmie ludzkim występują mikroelementy, których obecność w ustroju jest niezbędna do prawidłowego funkcjonowania tkanek i komórek. Niektóre z pierwiastków przenikających do organizmu są dla niego szkodliwe, jeśli występują w zbyt wysokich stężeniach. Wspomniane substancje dostają się do ustroju wraz z powietrzem, wodą oraz z pożywieniem.
Które pierwiastki wywierają pozytywny wpływ na zdrowie człowieka?
Cynk przenika do organizmu wraz z pożywieniem (czerwone mięso, podroby, ryby, rośliny strączkowe, pełnoziarniste produkty zbożowe), jak i z powietrzem (zanieczyszczenie środowiska spowodowane przez działalność przemysłową np. procesy galwanizacji). W związku z powyższym substancja ta może dostać się do ustroju drogą pokarmową, wziewną oraz przez skórę. Niedobór cynku prowadzi do wystąpienia zaburzeń w funkcjonowaniu układu nerwowego, układu rozrodczego oraz przyczynia się do pojawiania się zmian skórnych. Nadmiar pierwiastka także nie jest zjawiskiem obojętnym dla zdrowia, bowiem doprowadza do spaczeń w działaniu układu pokarmowego, oddechowego i nerwowego. Badania wskazują, że zbyt duże stężenie powyższego mikroelementu w organizmie prowadzi do powstania raka prostaty.
Miedź trafia do organizmu człowieka wraz z pożywieniem oraz wodą. Możemy odnaleźć ją w podrobach, czerwonym mięsie, pełnoziarnistych produktach zbożowych, owocach morza, orzechach, roślinach strączkowych. Pierwiastek ten wspomaga pracę mózgu, przyczynia się do utrzymania prawidłowego poziomu neurotransmiterów, czyli cząsteczek chemicznych umożliwiających przekazywanie sygnałów pomiędzy komórkami nerwowymi, a także posiada potencjał antyoksydacyjny, czyli reguluje proces usuwania szkodliwych rodników tlenowych. Zbyt duże stężenie miedzi może być toksyczne dla komórek wątroby oraz układu odpornościowego. Badacze wykryli wysokie poziomy omawianego pierwiastka w organizmach pacjentów cierpiących na nowotwory płuc, przewodu pokarmowego i krwi.
Chrom może wywierać zarówno pozytywny, jak i negatywny wpływ na zdrowie. Wykazano, że narażenie zawodowe na kontakt z chromem zwiększa prawdopodobieństwo rozwoju raka płuc, jak również zmian skórnych. Do ekspozycji na wysokie stężenia tego mikroelementu dochodzi w przemyśle hutniczym, galwanicznym, w spawalnictwie. Pierwiastek ten nie odkłada się w tkankach, jest usuwany z organizmu wraz z moczem. Jako pozytywne oddziaływanie chromu, można wskazać jego wpływ na uwrażliwienie komórek na insulinę, co może okazać się korzystne w prewencji cukrzycy. Mikroelement ten reguluje również poziom frakcji cholesterolu LDL oraz HDL w osoczu. Suplementy diety zawierające chrom są polecane osobom, które nie radzą sobie z apetytem na słodycze, jednakże nie istnieją jednoznaczne naukowe dowody orzekające, jakoby wspomniany pierwiastek był pomocny w ograniczaniu konsumpcji pokarmów zawierających duże stężenie cukrów prostych. Istnieją przesłanki, iż powyższe suplementy mogą działać jak placebo i sama świadomość zażywania preparatów „na odchudzanie” ma korzystne oddziaływanie na psychikę, co przekłada się na przestrzeganie zasad racjonalnego odżywiania.

 


Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *