Podwyżki emerytur – ostatni gwizdek dla kobiet urodzonych w 1953 r.

Tegoroczne emerytury mogą być niższe nawet o tysiąc złotych

Kobiety, które urodziły się w 1953 r. mają czas do 23 kwietnia, by korzystnie przeliczyć emeryturę. ZUS może ustalić nową wysokość świadczenia, jeśli od otrzymania decyzji ustalającej emeryturę nie upłynęło więcej niż 5 lat.

Panie urodzone w 1953 r., będące na wcześniejszej emeryturze, które skorzystały
z obliczenia świadczenia po ukończeniu powszechnego wieku emerytalnego, mogą zaskarżyć decyzje o ich przyznaniu. Chodzi o te świadczenia, które zostały wyliczone
z uwzględnieniem pomniejszenia podstawy obliczania emerytur o sumę kwot emerytur wcześniej pobranych, tj. na podstawie art. 25 ust. 1b ustawy emerytalnej. Jest to możliwe na podstawie wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 6 marca br., który uprawomocnił się
21 marca.

Tryb i termin wniesienia skargi zależy od tego, czy emerytura była przyznana w wyniku postępowania odwoławczego przed sądem, czy też rozpatrzenie wniosku o wcześniejszą emeryturę, od razu zakończyło się wydaniem decyzji przez ZUS.

W pierwszym przypadku – zgodnie z Kodeksem Postępowania Cywilnego – zainteresowana może żądać wznowienia postępowania sądowego, więc powinna skierować skargę
o wznowienie postępowania do sądu, który wydał zaskarżony wyrok, albo też do sądu wyższej instancji, jeżeli zaskarżono wyroki sądów różnych instancji. W tej sytuacji termin na wniesienie skargi to 3 miesiące od dnia ogłoszenia wyroku Trybunału Konstytucyjnego – do 21 czerwca 2019 r.

Jeżeli zaś sprawa nie była przedmiotem postępowania odwoławczego przed sądem, to emerytka – na podstawie Kodeksu Postępowania Administracyjnego – ma prawo wnieść skargę o wznowienie postępowania do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. W tym przypadku na złożenie skargi jest miesiąc od wejścia w życie wyroku Trybunału.
Z uwagi na to, że 21 i 22 kwietnia są dniami ustawowo wolnymi od pracy – ostateczny termin wypada na 23 kwietnia 2019 r.

Dla skutecznego rozpatrzenia sprawy nie będzie miało znaczenia jak konkretna osoba nazwie pismo o przeliczenie świadczenia. To może być skarga, podanie lub wniosek. Ważne jest, by z treści jednoznacznie wynikało, że dotyczy ono żądania przeliczenia emerytury
z zastosowaniem wyroku Trybunału Konstytucyjnego.

Po złożeniu skargi ZUS przeprowadzi postępowanie wyjaśniające i uchyli decyzję
o przyznaniu emerytury i obliczeniu jej z uwzględnieniem art. 25 ust. 1b ustawy emerytalnej. W nowej decyzji nie uwzględni tego zapisu.

Sebastian Szczurek Regionalny Rzecznik Prasowy ZUS województwa opolskiego« (Poprzedni artykuł)Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *