Polsko-ukraińska deklaracja o współpracy

Ukraińskie i polskie samorządy reprezentowane przez Kijowski Oddział Związku Miasta Ukrainy oraz Śląski Związek Gmin i Powiatów podpisały w Częstochowie deklarację współpracy międzyregionalnej m.in. w zakresie edukacji, współpracy gospodarczej, przedsiębiorczości i samorządności lokalnej.

Kijowski Oddział Związku Miast Ukrainy to ogólnokrajowa organizacja działająca na rzecz samorządu lokalnego, zrzeszająca 574 jednostki. Członkami Śląskiego Związku Gmin i Powiatów jest obecnie 115 gmin, w tym wszystkie 19 miast na prawach powiatu, a także 8 powiatów ziemskich województwa śląskiego (jest to największa regionalna organizacja samorządu lokalnego w Polsce).

Polsko-ukraiński dokument sygnowali Anatolij Fedoruk – prezydent Miasta Bucza, prezes Zarządu Kijowskiego Oddziału Regionalnego Związku Miast Ukrainy, Zygmunt Frankiewicz – przewodniczący Śląskiego Związku Gmin i Powiatów oraz prezydent Gliwic, a także Krzysztof Matyjaszczyk, prezydent Częstochowy, a jednocześnie zastępca przewodniczącego Śląskiego Związku Gmin i Powiatów.

Zgodnie z podpisaną deklaracją strony wyraziły m.in. wolę przygotowania i realizacji tematycznego Programu Współpracy, rozwoju wzajemnie korzystnego partnerstwa oraz umacniania i promowania współpracy polsko-ukraińskiej.Pierwszy Program Współpracy, którego założenia powinny być uzgodnione do września, ma objąć okres do końca 2016 r.

Samorządowcy Ukrainy i Polski będą dążyć do tworzenia pozytywnego wizerunku obu regionów, w planach są także rozmowy z władzami regionalnymi dotyczące podpisania ewentualnej umowy o współpracy między Obwodem Kijowskim a Województwem Śląskim.
Deklarację woli współpracy podpisano w Częstochowie, mającej już kontakty z Ukrainą. Jednym z inicjatorów porozumienia była częstochowska uczelnia – Wyższa Szkoła Lingwistyczna, która właśnie przyjmuje 90-osobową grupę studentów i wykładowców z Ukrainy.
Dla ukraińskich gości, w ramach rozpoczynającego się w WSL w najbliższy poniedziałek (20 stycznia) Europejskiego Tygodnia przygotowano program edukacyjny wypełniony zajęciami z kompetencji miękkich, warsztatami e-learningowymi i konferencjami naukowymi. W zajęciach mają uczestniczyć także studenci WSL z Anglii, Hiszpanii, Czech i Polski. O planach akademicko-edukacyjnej wymiany mówili w czasie uroczystości podpisania Deklaracji: Cezary Wosiński – rektor Wyższej Szkoły Lingwistycznej w Częstochowie oraz Oleksij Moskalenko – prorektor WSL i prezes Korporacji „Ukraińsko-Polskie Centrum Wymian Akademickich”.
– Mam nadzieję, że w uda się wypracować model współpracy, z której korzystać będą mogły rożne środowiska i nasi mieszkańcy. Liczę na to, że już niedługo będzie można mówić o efektach wspólnych działań na rożnych płaszczyznach – kulturalnej, edukacyjnej, sportowej i gospodarczej – stwierdził prowadzący spotkanie z ukraińską delegacją prezydent Częstochowy Krzysztof Matyjaszczyk.

 

Po podpisaniu Deklaracji Współpracy i spotkaniu z mediami, goście z Ukrainy zwiedzili obiekt, w którym odbyła się uroczystość  – Halę Sportową „Częstochowa” przy ul. Żużlowej. Jej budowa została sfinansowana ze środków europejskich, ministerialnych i miejskich.

W czasie pobytu w Częstochowie zobaczyli m.in. Ratusz i Jasną Górę, byli w Wyższej Szkole Lingwistycznej, w planach mają także udział w wieczornym miejskim spotkaniu noworocznym w Filharmonii Częstochowskiej.

 (Następny artykuł) »Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *