Szukaj

Rak pęcherza moczowego – czynniki ryzyka i czynniki ochronne

Rak pęcherza moczowego

Rak pęcherza moczowego wykrywany jest najczęściej w populacji osób miedzy 75 a 84 rokiem życia. Najczęściej diagnozuje się typ przejściowokomórkowy wspomnianego nowotworu, który powstaje z komórek nabłonka przejściowego (90% przypadków), z czego 70% chorych cierpi na postać łagodną tego typu raka, czyli guz nienaciekający na mięśniówkę pęcherza moczowego.
Objawy:
Krwiomocz powinien zawsze budzić obawy i zostać należycie zdiagnozowany. Może występować jako niewielka domieszka krwi w strumieniu moczu, ale może także pojawić się pod postacią krwotoku z dróg moczowych. Zdarza się, że pomiędzy pojedynczymi incydentami krwiomoczu występują przerwy trwające nawet kilka miesięcy. Kolejnym sygnałem nakazującym wzmożenie czujności jest pojawienie się skrzepów w moczu. Skrzepy mogą utrudnić oddawanie moczu lub zaczopować drogę jego ujścia.
Znacznie rzadziej występującym symptomem jest bolesny częstomocz bez cech zakażenia dróg moczowych.
Jakie są czynniki ryzyka nowotworu pęcherza moczowego?
– podeszły wiek
– palenie papierosów
Wykazano, że nawet połowa nowotworów omawianego narządu może być spowodowana wpływem dymu tytoniowego na organizm. Aminy aromatyczne uwalniane podczas spalania tytoniu mają działanie mutagenne. Prawdopodobieństwo zachorowania na raka związane jest z liczbą wypalanych dziennie papierosów oraz z czasem trwania nałogu. Zerwanie z nałogiem może przyczynić się do obniżenia ryzyka rozwoju raka o nawet 60% po upływie 4 lat od zaprzestania palenia.
– narażenie zawodowe
Osoby pracujące w przemyśle samochodowym, metalowym, malarskim, papierowym, mogą być narażone na kontakt z aminami aromatycznymi o działaniu rakotwórczym.
– czynniki środowiskowe
Metal jakim jest arsen został sklasyfikowany, jako substancja kancerogenna. Związki arsenu dodawane są do preparatów wykorzystywanych do ochrony roślin.
– przewlekłe podrażnienie wywołane długotrwałą obecnością cewnika lub stan zapalny narządu spowodowany występowaniem kamieni w pęcherzu moczowym
– woda wodociągowa z domieszką związków będących produktami rozkładu chloru stosowanego do odkażania cieczy
Czynniki ochronne przed rozwojem raka
Warto wypijać minimum 2,5 litra płynów dziennie, aby zwiększyć częstotliwość wydalanego moczu i skrócić czas styczności związków rakotwórczych z komórkami pęcherza moczowego. Udowodniono, że u osób spożywających wskazaną powyżej ilość płynów lub jeszcze większą, prawdopodobieństwo rozwoju raka zmniejsza się 2-krotnie w porównaniu z osobami pijącymi poniżej 1,3 litra płynów na dobę. Potwierdzono korzystny wpływ picia takich płynów jak: woda, herbata, mleko, wino.
Kolejne badania potwierdziły korzystny wpływ diety zawierającej duże ilości kwasów tłuszczowych nienasyconych na obniżenie ryzyka rozwoju raka pęcherza moczowego. Przypomnijmy, że niezbędne nienasycone kwasy tłuszczowe odnajdziemy w tłustych rybach morskich, olejach roślinnych, orzechach.
Innym produktem mającym działanie ochronne przeciwko nowotworowi pęcherza moczowego jest zielona herbata – jej korzystne właściwości wynikają z zawartości związków antyoksydacyjnych, takich jak polifenole. Związki te mają zdolność do hamowania proliferacji komórek nowotworowych, czyli niekontrolowanych podziałów i namnażania się komórek. Polifenole zawarte są również w ekstrakcie z granatu właściwego oraz w kurkumie. W skórce czerwonych winogron występuje polifenol zwany resweratrolem, jest to substancja o działaniu prewencyjnym w odniesieniu do rozwoju nowotworów.
Witamina E pod postacią α-tokoferolu działa antyoksydacyjnie i pomaga ograniczać wzrost komórek zmienionych nowotworowo, zwłaszcza komórek pęcherza moczowego. Badacze donoszą, że suplementacja witaminy E u osób palących papierosy pozwala na zmniejszenie prawdopodobieństwa rozwoju omawianego raka.

 

Opracowano na podstawie:

„Profilaktyka w raku pęcherza moczowego”; Anna Długosz i wsp.; Biuletyn Polskiego Towarzystwa Onkologicznego NOWOTWORY 2017, tom 2, nr 4