Szukaj

Różnice między Alzheimerem a demencją

Różnice między Alzheimerem a demencją

Z pewnością wszyscy opiekunowie osób starszych i chorych nie raz zadawali sobie pytanie jakie są różnice między Alzheimerem a demencją.

Typowe wśród ludzi jest pojmowanie otępienia i choroby Alzheimera, jako tej  samej choroby.

W rzeczywistości są to jednak dwa różne stany chorobowe.

Chociaż choroba Alzheimera jest odpowiedzialna aż za 80 procent wszystkich przypadków demencji, jednak istnieją pewne różnice, o których warto by mieli wiedzę i świadomość bliscy i opiekunowie osób starszych i chorych.

Jeśli dostrzegamy różnice między Alzheimerem a demencją mamy możliwość udzielenia lepszej pomocy podopiecznemu.

Sama demencja jest szerokim pojęciem, które można zastosować dla kilku różnych chorób.

Z drugiej strony, choroba Alzheimera jest bardzo specyficzną chorobą.

 •         Czym dokładnie jest demencja?

Demencję można najlepiej określić jako ogólną listę objawów, które występują najczęściej u osób w podeszłym wieku.

Naukowcy uważają, że demencja dotyczy jednak zdecydowanie wieku starczego.

Chorzy na demencję wykazują:

 • upośledzenie umiejętności komunikowania się,
 • poważny spadek zdolności rozumowania,
 • znaczne zmniejszenie sprawności pamięci i przypominania.

Otępienie starcze może być wywołane przez wiele czynników.

Choroba Alzheimera jest jednym z takich czynników.

W wyniku tej choroby powstaje tak zwane otępienie naczyniowe.

Inne stany, które mogą prowadzić do rozwoju demencji to następujące choroby:

 • Creutzfeldta-Jakoba,
 • Parkinsona,
 • Huntingtona.

Do otępienia może prowadzić również długotrwałe nadużywanie alkoholu.

Podstawową przyczyną otępienia jest uszkodzenie komórek mózgowych.

Forma demencji, czyli rodzaj problemów jakie ma dana osoba z rozpoznawaniem otoczenia, będzie zależała od rodzaju uszkodzenia komórek mózgowych z jakim  mamy do czynienia.

W niektórych przypadkach, u pacjentów rozpoznawalnych jest wiele rodzajów demencji.

 •          Czym dokładnie jest choroba Alzheimera ?

Choroba Alzheimera jest chorobą, która powoduje specyficzną demencję.

Odróżniają ją od innych rodzajów demencji blaszki lub fragmenty białek stopniowo budujące się wewnątrz przestrzeni pomiędzy skręconymi splotami nerwowymi i komórkami białkowymi.

Tragiczne jest to, że we wszystkich przypadkach choroby Alzheimera zawsze stopniowo następuje pogorszenie stanu choroby.

Istnieje oczywiście kilka metod leczenia, które tymczasowo zatrzymują  lub opóźniają postęp choroby, ale do tej pory nie wynaleziono leku, który przynosiłby chorym pełną i trwałą ulgę.

W związku z tym postępujące w wyniku rozwoju choroby zwyrodnienie mózgu  zazwyczaj doprowadza do utraty zdolności wykonywania codziennych czynności i funkcji, takich jak mówienie, chodzenie a nawet połykanie.

 •           Czy demencja może się cofnąć?

Chociaż choroba Alzheimera nie może zostać cofnięta, niektóre postacie demencji mogą, o ile rozpocznie się leczenie w fazie początkowej.

Na przykład, jeśli u starszej osoby zdiagnozowano demencję po problemach z nietrzymaniem moczu i z poprawnym chodzeniem, należy zwrócić się do lekarza z prośbą o szczegółowe zbadanie przyczyn tego stanu.

Sytuacja może zostać opanowana dzięki interwencji farmakologicznej lub operacyjnej i jest szansa, że  w mniejszym lub większym stopniu otępienie  zniknie.

Odwracalne postacie demencji mogą być spowodowane przez:

 • pewne choroby zakaźne,
 • alkoholizm,
 • guzy mózgu,
 • niedobór witamin,
 • depresję,
 • zaburzenia czynności tarczycy,
 • efekty uboczne stosowania leków.

Dlatego ważne jest, by każda osoba, u której zaczyna się manifestacja objawów demencji otrzymała jak najszybciej pomoc medyczną i miała wykonane specjalistyczne badania.

 •          Opieka nad osobą z demencją

Bez względu na to, jaką postać demencji ma podopieczny, czy też choruje na Alzheimera lub otępienie naczyniowe, wymaga z pewnością wyjątkowo troskliwej opieki, by żyć w zdrowiu bezpiecznie i szczęśliwie najdłużej, jak to tylko możliwe.

Osoba w takim stanie wymaga stałej opieki, więc konieczna jest całodobowa pomoc opiekuna osób starszych lub chorych.

Najlepszą formą opieki będzie z pewnością pobyt w specjalistycznym centrum opieki, który gwarantuje również stałą pomoc medyczną.