Szukaj

Setne urodziny seniorki Zofii

Częstochowianka Zofia Zdrach skończyła 100 lat. Jest jedną z czworga mieszkańców miasta, którzy w styczniu obchodzą tę okrągłą rocznicę urodzin.

Pani Zofia urodziła się 15 stycznia 1914 r. w Nieznanicach. Przez całe życie pracowała, jako kierowca. Podczas wojny jej mąż trafił do hitlerowskiego obozu koncentracyjnego w Dachau, ale na szczęście po wyzwoleniu wrócił do domu. Państwo Zdrach dochowali się dwóch synów. Dziś pani Zofia ma 7 wnuków, 13 prawnucząt i jednego praprawnuka.

Kilka dni wcześniej 100 lat skończyły także dwie inne częstochowianki – Zofia Chrzanowska i Maria Wolniaczyk. Pani Maria – według aktu urodzenia – przyszła na świat 5 stycznia 1914 r., jednak, jak sama twierdzi, jest o pół roku starsza. Pochodzi z okolic Wielunia, a do Częstochowy, trafiła już po wojnie, którą wspólnie z mężem i dziećmi spędziła w przeważającej części na robotach przymusowych w Niemczech. Dziś ma liczną rodzinę – wychowała czworo dzieci, ma 7 wnuków, 21 prawnuków i aż troje praprawnuków.

Dużą rodzinę ma także Zofia Chrzanowska, urodzona 9 stycznia w Jedlnie. Ma dwoje dzieci, czworo wnucząt i 7 prawnucząt. Wszystkie jubilatki w dniu urodzin odwiedził kierownik częstochowskiego USC Rafał Bednarz, wręczając list gratulacyjny od prezydenta Częstochowy Krzysztofa Matyjaszczyka oraz tradycyjny upominek finansowy. W 2014 r. 100 lecie urodzin będzie obchodziło łącznie 19 mieszkańców Częstochowy (14 pań i 5 panów). Kolejne 24 osoby będą świętowały więcej niż 100 lat. Najstarszy mieszkaniec w grudniu skończy 107 lat.