Szukaj

Smartopieka czyli profesjonalna pomoc dla osób starszych

Smartopieka czyli profesjonalna pomoc dla osób starszych

Smartopieka czyli profesjonalna pomoc dla osób starszych, to innowacyjny projekt, którego celem jest sprawniejsza organizacja usług opiekuńczych dla seniorów w Katowicach. Grupę docelową stanowią osoby znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej i materialnej, które wymagają świadczenia usług opiekuńczych ze względu na niepełnosprawność, zaawansowany wiek, bądź specyficzne problemy zdrowotne.

W pierwszej kolejności obsługiwani będą seniorzy o znacznym, bądź  umiarkowanym stopniu niepełnosprawności oraz  osoby z zaburzeniami psychicznymi, zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.

Opiekunowie Smartopieki, dysponujący wiedzą na temat lokalnego środowiska, będą mieli możliwość rekomendowania seniorów, którzy w szczególności wymagają objęcia systemem pomocowym. Na jednego opiekuna przypada średnio 3 seniorów.

Pomoc przebiega w pełni sprawnie, gdyż opiekun mieszka nieopodal swoich podopiecznych, więc bez żadnego trudu może wykonywać usługi opiekuńcze. To bardzo dobra wiadomość dla osób, które chcą pozostawać w stałym kontakcie z opiekunem i mieć pewność, że zawsze dojedzie na czas, przygotuje im leki i pomoże przy wykonywaniu codziennych, rutynowych czynności.

W okresie 12 miesięcy opiekun działa według harmonogramu ustalonego w oparciu o wywiad lekarski i pielęgniarski, a także rozmowy z rodziną. Osoba starsza może poczuć, że jest traktowana w pełni indywidualnie, a rytm dnia w pełni odpowiada jej potrzebom.
Przed przydzieleniem opiekuna w domu pacjenta odbywa się wizyta lekarska. W trakcie usług opiekuńczych osoba starsza jest odwiedzana jeszcze dwukrotnie przez lekarza i pielęgniarki. Wizyty są z góry zaplanowane i mają charakter kontrolny.

W Katowicach działa Smartopieka czyli profesjonalna pomoc dla osób starszych

Osoba starsza może liczyć na ogromną pomoc ze strony opiekuna. Obejmuje ona m.in. pomoc w pielęgnacji ciała i higienie osobistej, podawanie leków, mierzenie temperatury, ciśnienia, poziomu cukru, pomoc w karmieniu (także przygotowywanie posiłków), pomoc w poruszaniu się, pomoc w utrzymaniu gospodarstwa domowego w czystości, czynności organizacyjne (związane z wizytami lekarskimi, realizacją recept oraz załatwianiem spraw urzędowych), pomoc w utrzymywaniu kontaktów z otoczeniem oraz wiele innych.

Opiekun działa w sposób kompleksowy i pomaga osobie starszej niemal na każdej płaszczyźnie. Oczywiście, w przypadku niemożności wykonania którejś czynności może skorzystać z pomocy pielęgniarskiej. Pielęgniarki pomogą nie tylko mierzyć ciśnienie i poziom cukru, ale także będą wsparciem w utrzymaniu higieny ciała czy przy załatwianiu potrzeb fizjologicznych.
W okresie świadczenia usługi opiekuńczej senior ma możliwość korzystania z porad psychologicznych – poprzez kontakt telefoniczny lub podczas wizyty w poradni. Kompleksowe działania prozdrowotne, obejmujące zarówno leczenie schorzeń fizycznych, jak i psychicznych, są bardzo wskazane w przypadku osób starszych nierzadko zmagających się z depresją.

Biorąc pod uwagę ogromną odpowiedzialność spoczywającą na opiekunie, warto wspomnieć, że nie jest pozostawiony on sam sobie. Opiekun może liczyć na całodobowe wsparcie profesjonalnego opiekuna medycznego i pomoc pielęgniarską. Podejmując się opieki nad osobami starszymi (od 2 do 4 osób) przez okres 12 miesięcy otrzymuje wynagrodzenie w wysokości 2 tys. zł.

Projekt „Smartopieka” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. To odpowiedź na problemy nurtujące osoby starsze oraz szansa na godne życie. Seniorzy, dysponujący minimalnym budżetem, nie mogą pozwolić sobie na profesjonalną opiekę. Miasto Katowice wychodzi naprzeciw oczekiwaniom osób starszych, dając im możliwość korzystania z fachowej pomocy.