Stwierdzenie nabycia spadku

Stwierdzenie nabycia spadku

Po śmierci spadkodawcy należy stwierdzić, kto nabywa spadek. Dokonać ustalenia kręgu spadkobierców można na dwa sposoby. Poprzez sądowe stwierdzenie nabycia spadku lub dokonując poświadczenia dziedziczenia u notariusza.

Szybszą opcją jest dokonanie poświadczenia dziedziczenia u notariusza, gdyż sporządzenie aktu notarialnego i jego podpisanie odbywa się na jednym spotkaniu. Natomiast składając do sądu wniosek o stwierdzenie nabycia spadku należy liczyć się z co najmniej 2-3 miesięcznym terminem oczekiwania na sprawę sądową.

Ważne! Nie należy mylić postępowania o stwierdzenie nabycia spadku z postępowaniem o dział spadku. W przypadku postępowania o stwierdzenie nabycia spadku Sąd ustala jedynie krąg spadkobierców, którzy dziedziczą po danej osobie. Natomiast podział majątku tj. przyznawanie poszczególnych składników majątkowych spadkobiercom jest dokonywany w postępowaniu o dział spadku.

W toku postępowania o stwierdzenie nabycia spadku sąd ustala nie tylko krąg spadkobierców ale również wysokość należnych im udziałów. Domniemywa się, że osoba, która uzyskała postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku lub akt poświadczenia dziedziczenia jest spadkobiercom. Jeżeli osoba trzecia uważa, że ww. dokumenty nie są zgodne z prawą może dochodzić ich zmiany.

Stwierdzenie nabycia spadku oraz sporządzenie aktu poświadczenia dziedziczenia nie może nastąpić przed upływem sześciu miesięcy od otwarcia spadku chyba, że wszyscy znani spadkobiercy złożyli już oświadczenia o przyjęciu lub o odrzuceniu spadku.

Posiadając postanowienie o stwierdzeniu nabyciu spadku lub akt poświadczenia dziedziczenia spadkobierca może udowodnić swoje prawa wynikające z dziedziczenia.

Wniosek o stwierdzenie nabycia spadku należy złożyć do Sądu Rejonowego ostatniego miejsca zamieszkania spadkodawcy. Jeżeli miejsca zamieszkania w Polsce nie da się ustalić, właściwym będzie sąd miejsca w którym znajduje się majątek spadkowy lub jego część. W przedmiotowym wniosku należy wskazać wszystkich spadkobierców. Wniosek należy opłacić w kasie sądu lub na konto sądowe w wysokości 50 zł.


Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *