Szukaj

Sylwetka seniora jako konsumenta

Sylwetka seniora jako konsumenta

Seniorzy jako konsumenci stanowią na świecie coraz większą grupę. W Europie są najszybciej rosnącą spośród wszystkich grup wiekowych. Wynika to nie tylko z coraz większej liczby samych osób powyżej 60. roku życia, ale też z ich rosnącej siły nabywczej, wiążącej się z lepszym statusem materialnym. Nic dziwnego, że eksperci zakładają, iż to właśnie firmy, a nawet całe sektory zajmujące się produktami i usługami kierowanymi do osób starszych, w najbliższych dekadach będą rozwijały się najdynamiczniej.

Srebrna ekonomia
Przed trzema laty Bank of America oszacował, że wartość sektora dóbr i usług dla seniorów wynosi, bagatela, 7 bilionów dolarów rocznie! Porównując to do gospodarek krajowych, tzw. „srebrna ekonomia” okazała się trzecią spośród największych gospodarek świata. Według prognoz, do 2020r. prywatna siła nabywcza osób starszych sięgnie 15 bilionów dolarów w skali globalnej. Do tego należy doliczyć wydatki publiczne na emerytów i rencistów, które tylko w Unii Europejskiej stanowią ok. 25% budżetu. W Polsce udział seniorów we wszystkich dokonywanych zakupach wynosi ok. 30%, ale eksperci zakładają, że w ciągu kilkunastu lat wzrośnie do 37%. Wyliczono także, że Polacy mający więcej niż 60 lat, odpowiadają za 21% całkowitej siły nabywczej kraju.

Senior jako konsument
Skoro sektor produktów i usług dla osób starszych rozwija się tak dynamicznie, nie dziwi fakt, że zmienia się ich podejście do kwestii zakupów. Współczesny senior wie, czego chce i coraz częściej stawia na jakość, a nie tylko na cenę. Jednocześnie, bardzo niewielu konsumentów w tym wieku zwraca uwagę na konkretne marki. Nie mają one dla seniorów praktycznie żadnego znaczenia. Liczy się natomiast, w zależności od kategorii produktu, jego trwałość oraz wygoda i bezpieczeństwo użytkowania. Liczne akcje społeczne i rosnąca świadomość zagrożeń sprawiają, że osoby starsze są też bardziej czujne, ponieważ chcą uniknąć oszustw. Zadają więcej pytań i lepiej przygotowują się do dokonania dużego zakupu. Choć zmienia się to bardzo powoli, to jednak seniorzy są coraz bardziej odporni na wątpliwe promocje i asertywni w przypadku uporczywego namawiania do zakupu. Częściej znają także swoje prawa i starają się z tej wiedzy korzystać. Na przykład, domagają się dokładniejszych informacji o interesujących ich ofertach. Rośnie również grupa tych osób starszych, które znają swoje prawa odnośnie reklamacji, wymiany towaru oraz zwrotu towarów zakupionych w szczególnych warunkach.

Potrzeby zakupowe seniorów
Same potrzeby zakupowe osób starszych zmieniają się w zawrotnym tempie. Oczywiście, wciąż duże znaczenie ma szeroko pojęta branża zdrowotna. Seniorzy interesują się farmaceutykami, sprzętem medycznym i rehabilitacyjnym oraz usługami z zakresu rehabilitacji i wellness. Głównie panie, choć nie tylko, liczą na rozbudowaną ofertę kosmetyczną i modową. Rozwojowymi branżami związanymi z potrzebami seniorów są też kultura i edukacja, rozumiane głównie jako placówki typu uniwersytety III wieku czy instytucje kulturalne z bogatą ofertą dla osób w jesieni życia. Coraz większa waga przywiązywana jest do komfortu życia, co wiąże się z zainteresowaniem udogodnieniami w zakresie transportu, usług finansowych i nowinek technologicznych. W ostatniej kategorii warto zwrócić uwagę na oczekiwania wobec telefonów i komputerów, które dla seniorów powinny mieć większe przyciski i wyraźniejszą czcionkę. Istnieje też potrzeba oferty kursów uczących osoby starsze obsługi nowoczesnych gadżetów. Ze względu na dłużej utrzymywaną aktywność, rozwijać będą się branże celujące w hobby osób starszych. Wartość zyskają oferty turystyczne i rozrywkowe kierowane do tej grupy wiekowej.