cytostatyki

 
 

Czynniki podnoszące ryzyko ciężkiego przebiegu zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2

Czynnikiem zwiększającym ryzyko ciężkiego przebiegu choroby COVID-19 (czyli choroby wywołanej nowym koronawirusem) jest z całą pewnością podeszły wiek. Na przykładzie zachorowań w Chinach i we Włoszech widać, że prawdopodobieństwo zgonu jest wyższe u pacjentów powyżej 60 roku życia, natomiast u osób mających 80 lat i więcej takie prawdopodobieństwo oscyluje w granicach 15%. Pacjent, który przekroczył 80-ty rok życia boryka się w większości przypadków z kilkoma chorobami współistniejącymi, dlatego leczenie kolejnej choroby jaką jest COVID-19, nastręcza problemów. Choroby osłabiające odporność organizmu Osoby starsze mogą cierpieć na schorzenia spaczające funkcjonowanie układu odpornościowego,Czytaj dalej