dofinansowanie do aparatu słuchowego

 
 

Niedosłuch u osób w wieku podeszłym

Niedosłuch starczy jest przyczyną niesamodzielności i niesprawności u osób w wieku podeszłym. Przyczyną schorzenia są zmiany zwyrodnieniowe w uchu wewnętrznym i starzenie się komórek nerwowych. Do czynników ryzyka zaliczamy także przyjmowanie leków o toksycznym działaniu na organ słuchowy (niektóre antybiotyki), cukrzycę, miażdżycę, nadciśnienie. Nie da się wyleczyć niedosłuchu, natomiast można spowolnić proces pogarszania słuchu poprzez unikanie przebywania w hałaśliwym otoczeniu oraz dbanie o aktywność fizyczną, co przekłada się na zapobieganie rozwojowi miażdżycy – jednego z czynników predysponujących do zaburzeń słuchu. Pierwszym symptomem schorzenia jest problem w odbiorze dźwięków o wysokiejCzytaj dalej