emerytura górnicza

 
 

Emerytura górnicza

Emerytura górnicza

Emerytura górnicza jest jednym z rodzajów emerytur, która została wprowadzona ustawą z dnia 27 lipca 2005 r. o zmianie ustawy o emeryturach o rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz ustawy – Karta Nauczyciela. Wskazana ustawa pozwala górnikom na wcześniejsze przejście na emeryturę. Przedmiotowa emerytura przysługuje pracownikowi, który spełnieni łącznie następujące warunki: ukończy 55 rok życia; okres pracy górniczej wraz z okresami pracy równorzędnej[1] łącznie powinien wynieść co najmniej 20 lat dla kobiet oraz 25 lat dla mężczyzn, w tym co najmniej 10 letni okres zatrudnienia pod ziemią w kopalniach węgla,Czytaj dalej