leki refundowane

 
 

Korzystne dla seniorów zmiany socjalne i refundacyjne od jesieni 2018 roku

Korzystne dla seniorów zmiany socjalne i refundacyjne od jesieni 2018 roku

Od 1 października 2018r. obowiązują nowe zasady przyznawania zasiłków społecznych, o które może ubiegać się znaczna część osób starszych i schorowanych. Przede wszystkim, wzrosło kryterium dochodowe, od którego są przyznawane. Obecnie wynosi ono 701zł dla osoby żyjącej samotnie i 528zł na jedną osobę w rodzinie. Osoby starsze, niezdolne do pracy z powodu wieku, mogą otrzymać zasiłek stały bezterminowy, który w zależności od uzyskiwanego dochodu, waha się od 30zł do 645zł miesięcznie. Jego konkretna wysokość to różnica między ustalonym kryterium dochodowym a uzyskiwanym dochodem. Istnieje też możliwość starania się o zasiłekCzytaj dalej


Od 1 maja duże zmiany w refundacji leków dla osób starszych

Kiedy są konieczne antybiotyki.

Zgodnie z danymi Ministerstwa Zdrowia, pierwszy rok działania programu rządowego 75+ przyniósł pomoc dla 2,2 mln seniorów, którzy mogli skorzystać z 1530 bezpłatnych leków. Wprowadzony we wrześniu 2016r. program refundacyjny zakładał jednak znacznie większe udogodnienia w zakresie opieki zdrowotnej dla osób starszych. I wreszcie, 1 maja 2018r. lista leków refundowanych dla tej szczególnej grupy pacjentów, wydłużyła się do 2008 pozycji! Nowe zestawienie darmowych medykamentów dla seniorów po 75. roku życia można znaleźć na stronie resortu zdrowia. Wśród wielu preparatów dodanych do wykazu pojawiają się antybiotyki, środki przeciwzapalne, przeciwzakrzepowe, a takżeCzytaj dalej