Korzystne dla seniorów zmiany socjalne i refundacyjne od jesieni 2018 roku

Korzystne dla seniorów zmiany socjalne i refundacyjne od jesieni 2018 roku

Od 1 października 2018r. obowiązują nowe zasady przyznawania zasiłków społecznych, o które może ubiegać się znaczna część osób starszych i schorowanych. Przede wszystkim, wzrosło kryterium dochodowe, od którego są przyznawane. Obecnie wynosi ono 701zł dla osoby żyjącej samotnie i 528zł na jedną osobę w rodzinie. Osoby starsze, niezdolne do pracy z powodu wieku, mogą otrzymać zasiłek stały bezterminowy, który w zależności od uzyskiwanego dochodu, waha się od 30zł do 645zł miesięcznie. Jego konkretna wysokość to różnica między ustalonym kryterium dochodowym a uzyskiwanym dochodem. Istnieje też możliwość starania się o zasiłek okresowy, przyznawany w trudnej sytuacji podczas oczekiwania na przyznanie emerytury lub renty. Od listopada obowiązują natomiast wyższe zasiłki pielęgnacyjne, które przyznawane są osobom po 75. roku życia, potrzebującym opieki w codziennym funkcjonowaniu. Na razie podwyżka wyniosła jedynie 31,42zł i zasiłek wynosi obecnie 184,42zł, ale od 1 listopada 2019r. ma to być 215,84zł.

Zmiany w refundacji leków
Od 1 listopada obowiązują również liczne zmiany w refundacji leków. Na liście środków z dopłatą pojawiło się 110 wyrobów medycznych, a 33 preparaty z niej usunięto. Wśród nowinek dominują leki bazujące na tych samych substancjach czynnych, co ich znane już, refundowane odpowiedniki. Poza tym obniżono ceny 131 medykamentów, a 6 podrożało, choć tylko nieznacznie. Pacjenci będą musieli pogodzić się z wyższymi cenami 554 lekarstw refundowanych. Dodatkowo spadną natomiast ceny 197 leków z refundacją. Dla seniorów problemem może być skreślenie z listy refundacyjnej leku stosowanego w leczeniu Alzheimera (Donestad). Niemniej, korzystna jest nowa lista leków, które osobom po 75. roku życia mogą być przepisywane bezpłatnie. Przybyło na niej 28 preparatów dla tej grupy wiekowej, czyli łącznie widnieją na niej już 2043 medykamenty.

Dokument „Polityka społeczna wobec osób starszych 2030” przyjęty
Zgodnie z zapowiedziami, 30 października Rada Ministrów przyjęła dokument „Polityka społeczna wobec osób starszych 2030. Bezpieczeństwo – Uczestnictwo – Solidarność”. Porusza on kwestie, takie jak bezpieczeństwo, zdrowie, aktywność społeczna seniorów, przeciwdziałanie osamotnieniu, dostosowanie infrastruktury do potrzeb i możliwości osób starszych. Jest zapowiedzią działań, jakie planowane są do zrealizowania w najbliższych latach w celu poprawy ogólnej jakości życia najstarszej grupy polskiego społeczeństwa. Mają one zwiększyć bezpieczeństwo i samodzielność seniorów oraz usprawnić działalność instytucji publicznych kierowanych do tej grupy wiekowej.(Następny artykuł) »Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *