Szukaj

Darmowe leki dla seniorów 2024

Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 30 sierpnia 2023 r. w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych na 1 września 2023 r. ustaliła nowy, rozszerzony wykaz leków refundowanych a dla grupy osób 65+ również bezpłatnych.

Niestety Minister Zdrowia ograniczył uprawnienia lekarzy do prawa do wypisania recept.

Ministerstwo potwierdziło, że trwają prace nad umożliwieniem wszystkim lekarzom przepisywania bezpłatnych leków 65+. Planowane zmiany mają być gotowe do konsultacji publicznych w kwietniu lub maju 2024 r.

 

Obecnie recepty na bezpłatne leki dla seniorów mogą wystawić lekarze i pielęgniarki, w tym lekarze specjaliści, pod warunkiem posiadania umowy z NFZ. Mowa tutaj o lekarzach podstawowej opieki zdrowotnej, specjalistach z ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, oraz lekarzach szpitalnych. Warunkiem koniecznym jest posiadanie umowy z NFZ.

Szczegółowo mowa tutaj o następujących grupach:

·      Lekarz lub pielęgniarka podstawowej opieki zdrowotnej, czyli lekarz rodzinny, pediatra, lekarz Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej z umową NFZ.

·      Lekarz lub pielęgniarka ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, czyli lekarz specjalista z umową o udzielanie świadczeń specjalistycznych z NFZ.

·      Lekarz szpitalny, w tym pracujący w Szpitalnych Oddziałach Ratunkowych i Izbach Przyjęć, po zakończeniu leczenia szpitalnego z umową o udzielanie świadczeń szpitalnych z NFZ.

·      Lekarz dowolnej specjalności posiadający ważne prawo wykonywania zawodu, ale który zaprzestał wykonywania go i który wystawia receptę dla siebie, małżonka, osoby wspólnie zamieszkującej oraz krewnych w linii prostej i bocznej do stopnia pokrewieństwa między dziećmi rodzeństwa.

 

Duża grupa lekarzy została wyłączona z uprawnień do wystawiania recepty na bezpłatne leki 65+. Wśród nich znajdują się:

·      Lekarze specjaliści prowadzący praktykę prywatną.

·      Lekarze pracujący w hospicjach i hospicjach domowych, specjalizujący się w opiece paliatywnej i hospicyjnej.

·      Lekarze realizujący świadczenia gwarantowane w zakresie „świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych” w ramach opieki długoterminowej.

·      Lekarze z centrów zdrowia psychicznego i szpitali psychiatrycznych.

·      Lekarze dentyści.

 

Aby senior 65+ mógł otrzymać receptę na darmowe leki od 1 września 2023 r. musi spełniać następujące kryteria:

·      Lek znajduje się w wykazie Ministerstwa Zdrowia, czyli trafił na tzw. listę 65+ określającą leki refundowane dla tej grupy pacjentów.

·      Lek spełnia wskazania refundacyjne z listy Ministerstwa Zdrowia dotyczącej leków refundowanych.

·      E-recepta zawiera oznaczenie S w polu kod uprawnień umieszczone przez lekarza lub pielęgniarkę.

·      Lekarz ma uprawnienia do wystawiania recepty S.

Po wybraniu tego linku zobaczysz Obwieszczenie MZ