Szukaj

Nastolatkowie i środki komunikacji: nowe trendy i nawyki

nastolatkowie-komunikatory

Na przestrzeni ostatnich dekad, narzędzia komunikacyjne wykorzystywane przez młodzież zdecydowanie się zróżnicowały.

Nastolatkowie i środki komunikacji, to zaskakujący obszar otaczającej nas codzienności.

Adresatem tego artykułu są rodzice, nauczyciele i wszyscy, którzy chcą zrozumieć, jak nastolatkowie korzystają ze środków komunikacji.

Socjologowie technologii twierdzą, że dzięki smartfonom i mediom społecznościowym nastolatkowie mają teraz możliwość bycia „zawsze podłączonymi”. Według badań 95% nastolatków ma dostęp do smartfona, a 45% jest online „prawie ciągle”. To wpływa na to, jak i jakim sprzętem młode osoby się porozumiewają.

Zdecydowanie najbardziej popularnym medium komunikacyjnym wśród nastolatków są media społecznościowe. To tu rozgrywa się większość ich interakcji socjalnych. Facebook, Instagram, Snapchat czy TikTok to tylko niektóre z mediów, które codziennie odwiedzają młodzi ludzie.

SMS-y, chociaż na pierwszy rzut oka mogą wydawać się przestarzałym medium komunikacyjnym, nadal są obecne w codziennym życiu wielu nastolatków. Chociaż ich popularność stopniowo spada w związku z pojawieniem się komunikatorów internetowych, takie jak WhatsApp czy Messenger, to jednak nie zostały one całkowicie wyparte.

Zazwyczaj młodzież korzysta z wiadomości tekstowych głównie w komunikacji z osobami starszymi, jak rodzice czy dziadkowie, którzy nie zawsze są biegli w korzystaniu z nowszych aplikacji. Badania pokazują, że przeciętny nastolatek wysyła kilka SMS-ów dziennie. Jest to jednak znikoma część wszystkich wiadomości, które wysyłane są przez nich przez social media.

Mimo niewielkiego względnie stosowania, SMS-y mają swoje unikalne zalety. Są one ważną formą komunikacji w sytuacjach, kiedy dostęp do internetu jest ograniczony lub nieosiągalny. Co więcej, niektóre informacje, takie jak powiadomienia bankowe czy doniesienia od instytucji publicznych, są bardzo często przekazywane przez wiadomości tekstowe.

Ponadto, SMS-y umożliwiają komunikację bardziej bezpośrednią i prywatną w porównaniu do mediów społecznościowych. Dla wielu nastolatków, wysłanie SMS-a jest zachowaniem bardziej osobistym niż wrzucanie statusu w mediach społecznościowych, które są publicznie dostępne.

Warto również zauważyć, że pomimo obecnego trendu ku korzystaniu z nowoczesnych platform, niektóre badania sugerują, że niektórzy nastolatkowie mogą wracać do korzystania z SMS-ów, uznając je za prostsze i bardziej bezpośrednie medium komunikacji.

Emotikony i emoji zrewolucjonizowały sposób, w jaki młode pokolenia komunikują się za pomocą tekstu. Są one niezwykle popularne wśród nastolatków, gdyż umożliwiają one wyrażanie emocji i nastroju w sposób, który za pomocą samego tekstu jest często trudny do osiągnięcia.

Według kolejnych badań, aż 92% populacji internetowej korzysta z emotikon. Wśród nastolatków ten odsetek jest jeszcze wyższy. Emoji i emotikony są wykorzystywane nie tylko do wyrażania emocji, ale również do dodania tonu, intencji i kontekstu do wiadomości. Na przykład, emotikon „uśmieszek” może zmienić odbiór surowej czy sarkastycznej wiadomości na żartobliwy czy miły.

Emotikony używane są także w celach kreatywnych, pozwalając na tworzenie zabawnych lub zaskakujących kombinacji, które mogą dawać wiele radości zarówno nadawcy, jak i odbiorcy wiadomości. Wśród nastolatków popularnością cieszą się także animowane stickery, które zapełniają ekran różnymi animacjami, dodając dodatkowych efektów wizualnych do ich wiadomości.

Warto jednak zauważyć, że mimo że emoji i emotikony mogą przynosić wiele korzyści, mają również pewne potencjalne wady. Potrafią zdezorientować odbiorcę, zwłaszcza jeśli interpretuje je w inny sposób, niż zamierzał nadawca. Również niektóre znaki mogą mieć różne znaczenia w zależności od kultury, więc istotne jest zrozumienie kontekstu i publiczności przed użyciem konkretnego symbolu.

Slang i specyficzny język używany przez nastolatków w komunikacji cyfrowej to nieodłączne aspekty ich codzienności. Zrozumienie tego, jak młodzież korzysta z niego w komunikacji, jest kluczowe dla zrozumienia ich interakcji społecznych.

Język tekstowy nastolatków jest unikalny, dynamiczny i ciągle ewoluuje. Wielu z nich korzysta z skrótów, akronimów oraz nowopowstałych wyrażeń. Na przykład terminy takie jak Msh – Mam swój honor, Nwm – nie wiem, OMG – Oh my God (O mój Boże), Swag – chwalenie się drogimi rzeczami, Nmzc – nie ma za co, Bd – będę, Nps – nie przejmuj się, Pnż – ponieważ, Same – ja też, Ud – udostępnić, Priv – prywatna wiadomość w serwisie społecznościowym, Ban – Zablokowanie konta na serwisie społecznościowym, Thx – dziękuję, Co u cb – co u ciebie, Dać suba – zapisać się na subskrypcję jakiegoś kanału na youtube, Ig, Inst – Instagram, Nmg – nie mogę, Sql – szkoła, z/w – zaraz wracam, Fon – telefon, są częścią ich codziennego słownictwa.

Slang zwłaszcza w mediach społecznościowych jest częścią tworzenia tożsamości nastolatków, umożliwia wyrażanie swoich myśli i emocji w sposób kreatywny i autentyczny. Użycie specyficznego dla danej grupy terminologii może wzmacniać poczucie przynależności, budować relacje i definiować miejsce jednostki w grupie rówieśniczej.

Z drugiej strony, używanie slangów i skrótów może prowadzić do nieporozumień z osobami spoza grupy rówieśniczej. Osoby starsze, które nie są zaznajomione z owym językiem, mogą mieć trudności z rozumieniem komunikacji nastolatków, co może prowadzić do nieporozumień i frustracji po obu stronach.

Warto jednak pamiętać, że język jest dynamiczny i z natury ulega zmianom.

Z tego powodu, nauczyciele, rodzice czy opiekunowie powinni starać się zrozumieć i zaakceptować zmienność języka młodzieży, zamiast jej się sprzeciwiać.

Nastolatkowie coraz częściej korzystają z nagrania głosowego, tzw. 'głosówek’, jako formy komunikacji. Przez 'głosówki’ są w stanie przekazywać emocje i intonacje, które w komunikacji tekstowej są trudne do wyrażenia.

Mimo że ’głosówki’ nie są jeszcze równie popularne jak SMS-y, trend ten na pewno rośnie, zwłaszcza z powodu rosnącej popularności aplikacji takich jak WhatsApp i Messenger, które oferują łatwe w użyciu funkcje nagrywania i wysyłania wiadomości głosowych.

Młodzież posiada dobrą znajomość różnych środków komunikacji i umiejętnie adaptuje je do swoich potrzeb. Ich wybór środków i stylu komunikacji jest zależny od technologii i trendów społecznych. Mimo że preferencje komunikacyjne nastolatków są zróżnicowane, ich główne cechy to kreatywność, technologiczna biegłość i większa swoboda w korzystaniu z nowych form wyrażania siebie. Nasze społeczeństwo staje się coraz bardziej cyfrowe, a właściwe wykorzystanie technologii komunikacyjnej jest kluczem do skutecznego porozumiewania się w tym świecie.

Na końcu nie można zapomnieć, że niezależnie od formy komunikacji, najważniejsze jest to, co mają do powiedzenie nastolatkowie i środki komunikacji. Musimy jako dorośli dostrzegać ich potrzeby i umiejętnie porozumiewać się z nimi na ich warunkach. Wiedza o ich preferencjach komunikacyjnych jest w tym przypadku niezbędna. To pozwoli nam zrozumieć ich świat i lepiej z nimi rozmawiać.