opiekun osoby niepełnosprawnej

 
 

Wzrośnie wysokość świadczenia pielęgnacyjnego

Wzrośnie wysokość świadczenia pielęgnacyjnego

Jak poinformowało Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej wzrośnie wysokość świadczenia pielęgnacyjnego. Od 1 stycznia 2017 zostanie podniesiona wysokość świadczenia pielęgnacyjnego dla matek  niepełnosprawnych dzieci. Jak zapowiedziała minister Elżbieta Rafalska wzrost nastąpi o taką samą wartość jak minimalne wynagrodzenie. Wartość ta to 8 procent. Warto przypomnieć, że z nowym rokiem minimalne wynagrodzenie w Polsce wzrasta do 2 tysięcy złotych. Świadczenie pielęgnacyjne wzrośnie wobec powyższego do kwoty 1406 złotych. W porównaniu do aktualnej kwoty świadczenia jest to różnica 106 złotych na plus. Co bardzo istotne matka sprawująca opiekę nad dzieckiem niepełnosprawnymCzytaj dalej


Emerytura dla opiekunów osób niepełnosprawnych

emerytury dla opiekunów osób niepełnosprawnych

Z początkiem jesieni Sejm przyjął ustawę, która w końcu reguluje problem jakim jest i była emerytura dla opiekunów osób niepełnosprawnych. Ustawa dotyczy sytuacji, w której po śmierci podopiecznego opiekun, tracący prawo do zasiłku pielęgnacyjnego, pozostaje bez środków do życia. Dzięki przyjętej przez Sejm ustawie opiekun po śmierci osoby, która się zajmował otrzyma prawo do zasiłku albo świadczenie przedemerytalne. W wielu rodzinach choroba osoby bliskiej lub starszej zmusza członka rodziny do porzucenia pracy i przyjęcia funkcji opiekuna osoby chorej. Opieka niejednokrotnie trwa długie lata i opiekun traci możliwość kontynuowania kariery zawodowej.Czytaj dalej


Warsztaty opiekunów osób niesamodzielnych

warsztaty opiekunów osób niesamodzielnych

Firma Medi-system zaprasza na bezpłatne warsztaty opiekunów osób niesamodzielnych. Starzejemy się – alarmują specjaliści. Jak wynika z danych GUS, w latach 2010-2035 odsetek osób w wieku 80 lat i więcej zwiększy się w naszym kraju dwukrotnie, a już za 15 lat osiągnie poziom ponad 2 miliony. Wg Eurostatu, takie tempo demograficznego starzenia się ludności stawia nas w czołówce Unii Europejskiej. To oznacza, że będzie rosła liczba seniorów wymagających opieki. Szacuje się, że już dziś w Polsce jest ponad milion przewlekle chorych osób starszych, którymi zajmują się głównie najbliżsi (ponad 90%Czytaj dalej


Prawa opiekunów osób niepełnosprawnych

prawa opiekunów osób niepełnosprawnych

W społeczeństwie jest wiele osób niepełnosprawnych, starsze osoby również wymagają pomocy, dlatego coraz większe znaczenie mają prawa opiekunów osób niepełnosprawnych. Opiekunowie osób niepełnosprawnych będą mogli nabyć prawo do zasiłku dla bezrobotnych oraz do świadczenia przedemerytalnego. Są to zmiany zaproponowane przez Ministerstwo Rodziny. Projekt zmian jest na etapie konsultacji społecznych. Prawo do zasiłku dla bezrobotnych Opiekunowie osób niepełnosprawnych (dzieci oraz dorosłych) w razie śmierci podopiecznego albo utraty ważności orzeczenia o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności osoby, nad którą sprawowana była opieka, otrzymają zasiłek dla osoby bezrobotnej na takich samych zasadach jak pracownicyCzytaj dalej