Szukaj

Wzrośnie wysokość świadczenia pielęgnacyjnego

Wzrośnie wysokość świadczenia pielęgnacyjnego

Jak poinformowało Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej wzrośnie wysokość świadczenia pielęgnacyjnego.

Od 1 stycznia 2017 zostanie podniesiona wysokość świadczenia pielęgnacyjnego dla matek  niepełnosprawnych dzieci.

Jak zapowiedziała minister Elżbieta Rafalska wzrost nastąpi o taką samą wartość jak minimalne wynagrodzenie.

Wartość ta to 8 procent.

Warto przypomnieć, że z nowym rokiem minimalne wynagrodzenie w Polsce wzrasta do 2 tysięcy złotych.

Świadczenie pielęgnacyjne wzrośnie wobec powyższego do kwoty 1406 złotych.

W porównaniu do aktualnej kwoty świadczenia jest to różnica 106 złotych na plus.

Co bardzo istotne matka sprawująca opiekę nad dzieckiem niepełnosprawnym będzie miała zapewnione ubezpieczenie społeczne.

W tej chwili wiele osób, w tym kobiet pełniących rolę opiekunów osób niepełnosprawnych w swoich rodzinach musiało zrezygnować z pracy zawodowej.

Wiąże się to z utratą wszelkich ubezpieczeń i składek na ZUS.

Resort rodziny, pracy i polityki socjalnej powiadomił media, że wzrośnie wysokość świadczenia pielęgnacyjnego.

Ministerstwo podjęło już prace w kierunku zapewnienia  uprawnień osób bezrobotnych i emerytur osobom pełniącym rolę opiekunów osób niepełnosprawnych w rodzinie.

Będą oni mieli zapewnione wszelkie świadczenia po odpowiednim udokumentowaniu pełnienia opiekuńczej funkcji na bliską, niepełnosprawną osobą.

Jak twierdzi minister Rafalska od nowego roku wzrośnie również renta socjalna.

Wysokość renty socjalne jest proporcjonalna do wysokości minimalnej emerytury.

W przyszłym roku planowane jest podniesienie wysokości renty socjalnej o 13 procent, co oznacza, że wzrośnie ona o ponad 100 złotych.

Jednak osoba sprawująca opiekę nad niepełnosprawnym dzieckiem nie będzie mogła pobierać jednocześnie świadczeń pielęgnacyjnych i rodzicielskich.

To ograniczenie będzie obowiązywało nawet w stosunku do sytuacji, gdy świadczenia będą dotyczyły różnych dzieci.

Warto przypomnieć, że osobie niepełnosprawnej czy też osobie bliskiej sprawującej nad nią opiekę prawną przysługują trzy formy wsparcia finansowego od państwa.

Są to następujące dodatki finansowe:

  • zasiłek pielęgnacyjny,
  • świadczenie pielęgnacyjne,
  • specjalny zasiłek opiekuńczy.

By uzyskać zasiłek pielęgnacyjny konieczne jest przede wszystkim orzeczenie o niepełnosprawności, o znacznym uszczerbku na zdrowiu lub umiarkowanym albo poważna dysfunkcja zdrowotna.

O świadczenie pielęgnacyjne i specjalny zasiłek opiekuńczy może wystąpić opiekun osoby niepełnosprawnej.

Do otrzymania świadczenia pielęgnacyjnego upoważnieni są matka lub ojciec, faktyczny opiekun dziecka, osoba będąca rodziną zastępczą spokrewniona lub inna, na której ciąży obowiązek alimentacyjny.

Ważne jest by opiekun osoby niepełnosprawnej był aktywny zawodowo lub zrezygnował z pracy, by opiekować się niepełnosprawnym bliskim.

Konieczne jest oczywiście orzeczenie o niepełnosprawności, która ogranicza samodzielną egzystencję.