Emerytura dla opiekunów osób niepełnosprawnych

emerytury dla opiekunów osób niepełnosprawnych

Z początkiem jesieni Sejm przyjął ustawę, która w końcu reguluje problem jakim jest i była emerytura dla opiekunów osób niepełnosprawnych.

Ustawa dotyczy sytuacji, w której po śmierci podopiecznego opiekun, tracący prawo do zasiłku pielęgnacyjnego, pozostaje bez środków do życia.

Dzięki przyjętej przez Sejm ustawie opiekun po śmierci osoby, która się zajmował otrzyma prawo do zasiłku albo świadczenie przedemerytalne.

W wielu rodzinach choroba osoby bliskiej lub starszej zmusza członka rodziny do porzucenia pracy i przyjęcia funkcji opiekuna osoby chorej.

Opieka niejednokrotnie trwa długie lata i opiekun traci możliwość kontynuowania kariery zawodowej.

Emerytura dla opiekunów osób niepełnosprawnych rozwiąże problemy wielu osób, które po śmierci podopiecznych nie mogą znaleźć zatrudnienia.

Opiekunowie osób niepełnosprawnych znajdują się w Polsce w bardzo trudnej sytuacji .

Zasiłki jakie otrzymują w czasie, gdy zajmują się opieką nad osoba starszą i schorowaną są niezwykle niskie.

Poświęcając się całkowicie opiece nie mają ani czasu ani nawet siły na pracę zawodową czy nawet dorabianie do zasiłku.

Niejednokrotnie utrzymują się do spółki z podopiecznym tylko z jego emerytury.

Te niezwykle skromne fundusze kończą się wraz z odejściem podopiecznego z tego świata.

Śmierć bliskiej osoby jest dla opiekuna podwójnym dramatem.

Ten moment dla wielu osób jest tragiczny, bo tracą kochaną osobę i zostają pozbawieni środków do życia.

Wyrzuceni na margines rynku pracy nie są już na nim atrakcyjnym towarem, więc nikt nie chce ich zatrudniać.

Wyjątkowo stresująca i ciężka praca opiekuna często odbija się na ich zdrowiu, więc zwyczajnie brakuje im sił do pracy.

Tracą prawo do świadczeń emerytalnych.

Koniecznością stało się w tej sytuacji, by ta grupa ludzi w czasie pełnienia roli opiekuna otrzymywała prawa do zasiłku dla bezrobotnych takie same, jak osoby, które tracą pracę po wykonaniu wymaganego okresu zatrudnienia.

Opiekunowie powinni również zyskiwać w okresie opieki nad osobą niepełnosprawną prawa do świadczeń przedemerytalnych.

Zgodnie z przyjętą ustawą otrzymają je osoby, które ukończyły 60 lat w przypadku mężczyzn i 55 w przypadku kobiet oraz z przepracowały okres uprawniający do emerytury a wynoszący 25 lat dla mężczyzn i 20 lat dla kobiet.

Ministerstwo Rodziny i Pracy zakłada, że w ciągu najbliższego dziesięciolecia z tej formy pomocy finansowej skorzystają ponad 122 tysiące osób, które pełnią już i pełnić będą rolę opiekunów osób niepełnosprawnych.

Ustawa przeszła w Sejmie w zasadzie jednogłośnie.

Tylko dwie osoby wstrzymały się od głosu.

Kolejny krok to akceptacja ustawy przez Senat.« (Poprzedni artykuł)
(Następny artykuł) »6 komentarzy to Emerytura dla opiekunów osób niepełnosprawnych

  1. JĘZELI PODOPIECZNY ZMARŁ PRZED 01.11.2016 NIE DOSTANIESZ NIC,TAK ODPOWIEDZIANO NA INFORMACJI URZĘDU PRACY E bIAŁEJ PODLASKIEJ 1,03.2017

  2. To jest chore, niektorzy są mlodsi a opiekowali sie swoimi chorymi rodzicami, jak nie maja przepracowane wymaganego wieku to im to przepada.

  3. Przepracowalam 18 lat , później przez 5 lat opiekowała się chorą matką. Do emerytury nie doliczono mi ani jednego dnia opieki, śmiało się liczyć do stażu pracy.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.