wtorek, 11 października, 2016

 

Emerytura dla opiekunów osób niepełnosprawnych

emerytury dla opiekunów osób niepełnosprawnych

Z początkiem jesieni Sejm przyjął ustawę, która w końcu reguluje problem jakim jest i była emerytura dla opiekunów osób niepełnosprawnych. Ustawa dotyczy sytuacji, w której po śmierci podopiecznego opiekun, tracący prawo do zasiłku pielęgnacyjnego, pozostaje bez środków do życia. Dzięki przyjętej przez Sejm ustawie opiekun po śmierci osoby, która się zajmował otrzyma prawo do zasiłku albo świadczenie przedemerytalne. W wielu rodzinach choroba osoby bliskiej lub starszej zmusza członka rodziny do porzucenia pracy i przyjęcia funkcji opiekuna osoby chorej. Opieka niejednokrotnie trwa długie lata i opiekun traci możliwość kontynuowania kariery zawodowej.Czytaj dalej


Jak wygląda polska bieda

Jak wygląda polska bieda

Wiele osób w Polsce narzeka na wysokość swoich zarobków nie zdając sobie sprawy jak wygląda polska bieda faktycznie. Minimum egzystencji w Polsce to kwota 15 złotych 46 groszy. Zapewne wiele osób po przeczytaniu tych liczb przeciera oczy ze zdumienia. To jest kwota jaka wypada na utrzymanie dziennie jednej osoby w wielu polskich rodzinach. Z tej kwoty trzeba opłacić koszty mieszkania i utrzymania, jak również leki i inne wydatki. Minimum egzystencji wylicza co roku Instytut Pracy i Spraw Socjalnych. Kwota, która zostaje wyliczona ma zabezpieczyć człowiekowi przeżycie bez uszczerbku dla zdrowia.Czytaj dalej