palenie bierne

 
 

Wpływa palenia papierosów na ryzyko udaru mózgu

Udar mózgu jest jedną z głównych przyczyn zgonów i najistotniejszym podłożem niepełnosprawności wśród osób dorosłych. Na świecie żyje około 50 mln osób, które przeżyły udar, a rocznie z jego powodu umiera ponad 5 mln chorych. Co 8 minut w Polsce ktoś doznaje udaru, a rocznie notuje się ponad 60 tys. przypadków takich zachorowań. Do głównych czynników ryzyka udaru zalicza się: starszy wiek, cukrzycę, nadciśnienie tętnicze, zaburzenia gospodarki lipidowej, palenie tytoniu. Palenie tytoniu należy do najpoważniejszych współczesnych zagrożeń cywilizacyjnych. Wynika to zarówno z rozpowszechnienia tego zjawiska, jak i strat ponoszonych przezCzytaj dalej


Wpływ palenia papierosów na stan skóry i jamy ustnej

Wpływ palenia papierosów na stan skóry i jamy ustnej

Palenie papierosów, zarówno czynne jak i bierne, skutkuje przyspieszeniem procesów starzenia się skóry. Palenie 20 papierosów dziennie przyspiesza fizjologiczny proces starzenia się o 10 lat. Do przedwczesnego starzenia się skóry przyczynia się głównie nikotyna i wolne rodniki. Nikotyna ogranicza dostarczanie tkankom substancji odżywczych oraz tlenu przez bezpośrednie i pośrednie działanie na naczynia krwionośne. Niedobór hormonów wywołany działaniem nikotyny przyspiesza zmniejszenie grubości skóry i zmniejsza stopień jej uwodnienia. Gorzej odżywiona skóra traci wytrzymałość, staje się bardziej narażona na urazy, a nawet na zmiany zanikowe. Dym tytoniowy zawiera dużą ilość wolnych rodnikówCzytaj dalej


Rak płuc jako główna przyczyna zgonów z powodu chorób nowotworowych

Rak płuc jako główna przyczyna zgonów z powodu chorób nowotworowych

Rak płuc jest nowotworem źle rokującym z powodu jego dużej złośliwości i zbyt późnego wykrywania. Najwięcej zachorowań występuje u ludzi w wieku około 60-70 roku życia. 90% przypadków tej choroby spowodowane jest narażeniem na dym tytoniowy, który zawiera ponad 3000 rakotwórczych substancji, w tym metale ciężkie np. ołów, kadm. W skład dymu papierosowego wchodzą też toksyczne gazy, czyli tlenek węgla, amoniak, cyjanowodów. Istotny jest fakt, że płuca dochodzą do stanu sprzed nałogu tytoniowego około 15 lat. Bierni palacze, czyli osoby mieszkające lub pracujące w zanieczyszczonym powietrzu też stają się potencjalnymiCzytaj dalej