refundacja leków

 
 

Od 1 maja duże zmiany w refundacji leków dla osób starszych

Kiedy są konieczne antybiotyki.

Zgodnie z danymi Ministerstwa Zdrowia, pierwszy rok działania programu rządowego 75+ przyniósł pomoc dla 2,2 mln seniorów, którzy mogli skorzystać z 1530 bezpłatnych leków. Wprowadzony we wrześniu 2016r. program refundacyjny zakładał jednak znacznie większe udogodnienia w zakresie opieki zdrowotnej dla osób starszych. I wreszcie, 1 maja 2018r. lista leków refundowanych dla tej szczególnej grupy pacjentów, wydłużyła się do 2008 pozycji! Nowe zestawienie darmowych medykamentów dla seniorów po 75. roku życia można znaleźć na stronie resortu zdrowia. Wśród wielu preparatów dodanych do wykazu pojawiają się antybiotyki, środki przeciwzapalne, przeciwzakrzepowe, a takżeCzytaj dalej


Nowy wykaz refundowanych leków

Nowy wykaz refundowanych leków

Z dniem 1ego stycznia obowiązuje nowy wykaz refundowanych leków. Lista zawiera między innymi 84 nowe medykamenty, które niezbędne są w leczeniu idiopatycznego włóknienia płuc. Co dwa miesiące wykonywana jest aktualizacja listy refundacyjnej, dzięki czemu wprowadzane są na nią nowe skuteczne produkty oraz leki generyczne, czyli zamienniki leków oryginalnych, zawierające tę samą czynną substancję. Na refundację według, nowego wykazu leków, będą mogli liczyć pacjenci z: zaawansowanym rakiem podstawnokomórkowym skóry, wrodzonymi zespołami autozapalnymi, przerzutowym gruczolakorakiem trzustki, anemią zależną od przetoczeń w przebiegu zespołów mielodysplastycznych. Zmiany w programach lekowych dotyczą leczenia: mielofibrozy, aktywnejCzytaj dalej