rozdzielność majątkowa

 
 

Rozdzielność majątkowa małżonków – rozdzielność przymusowa

Rozdzielność majątkowa małżonków - rozdzielność przymusowa

Rozdzielność majątkowa, to nic innego jak ustrój majątkowy małżeński, który polega na rezygnacji małżonków z gromadzenia majątku wspólnego a powoduje, że małżonkowie w czasie trwania małżeństwa gromadzą dwa odrębne majątki osobiste. Ustawodawca przewiduje dwa rodzaje rozdzielności majątkowej: – przymusową, która powstaje za pośrednictwem sądu; – umowną, która powstaje za pośrednictwem notariusza. Przymusowy ustrój majątkowy: Ustawodawca w art. 52 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego reguluje kwestie związane z orzeczeniem przymusowego ustroju majątkowego – tj. rozdzielności majątkowej orzeczonej przez sąd. Zgodnie ze wskazanym powyżej artykułem z ważnych powodów każdy z małżonków może żądaćCzytaj dalej


Rozdzielność majątkowa małżonków z datą wsteczną

Rozdzielność majątkowa małżonków z datą wsteczną

Rozdzielność majątkowa, to nic innego jak ustrój majątkowy małżeński, który polega na rezygnacji małżonków z gromadzenia majątku wspólnego a powoduje, że małżonkowie w czasie trwania małżeństwa gromadzą dwa odrębne majątki osobiste. Ustawodawca przewiduje dwa rodzaje rozdzielności majątkowej: – przymusową, która powstaje za pośrednictwem sądu; – umowną, która powstaje za pośrednictwem notariusza. Przymusowa rozdzielność majątkowa powstaje z dniem oznaczonym w wyroku, który ją ustanawia. Jest to zasada, która ma zastosowanie w większości przypadków. Jednakże ustawodawca przewiduje pewien wyjątek od tej zasady. Zgodnie z art. 52 § 2 kodeksu rodzinnego i opiekuńczegoCzytaj dalej