roztocza

 
 

Alergie i ich przyczyny

W ostatnim dziesięcioleciu zwiększył się znacząco procent populacji cierpiącej na choroby alergiczne. Przyczyn tego zjawiska należy upatrywać w zmianach klimatycznych, czyli stopniowej modyfikacji klimatu suchego i chłodnego w stronę klimatu ciepłego i wilgotnego. Taka zmiana powoduje zwiększoną wegetację roślin, zwłaszcza tych wiatropylnych jak trawy i chwasty. Dawno temu na świcie istniała przewaga drzew iglastych, które nie posiadają równie silnego czynnika uczulającego jak drzewa liściaste. Zmniejszenie terenów leśnych oraz przewaga drzew liściastych (np. brzozy, leszczyny, olchy) nad iglastymi przyczynia się do zwiększenia zapadalności na choroby alergiczne. Rośliny owado i wiatropylne (wierzbaCzytaj dalej