społecznych

 
 

Czym jest Fundusz Ubezpieczeń Społecznych?

Czym jest Fundusz Ubezpieczeń Społecznych

W życiu codziennym bardzo często spotykamy się z pojęciem Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, które wiążemy z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych (ZUS). Zakładamy, że wszystkie składniki odprowadzane są do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, który również wypłaca nam wszelkiego rodzaju świadczenia. Nic bardziej mylnego. Otóż w rzeczywistości nasze składniki odprowadzane są na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych, którego dysponentem jest Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Upraszczając, właścicielem naszych składek jest Fundusz Ubezpieczeń Społecznych, zaś Zakład Ubezpieczeń Społecznych dysponuje środkami, które następnie rozlicza i wypłaca w zależności od potrzeb. Powyższe reguluje ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemieCzytaj dalej