substancje bioaktywne

 
 

Wpływ warzyw i owoców w diecie seniora na funkcje poznawcze

Wpływ warzyw i owoców w diecie seniora na funkcje poznawcze

Wzrastający odsetek osób starszych ma istotne znaczenie społeczne i ekonomiczne, dlatego poprawa jakości życia seniorów stała się przedmiotem badań wielu naukowców. Zasadne jest podejmowanie wszelkich działań sprzyjających pomyślnemu starzeniu się. Zmiany dotychczasowego stylu życia, zwłaszcza w zakresie prawidłowego odżywania, są niezwykle ważne. Spożywanie warzyw i owoców bogatych w substancje bioaktywne może wiązać się z opóźnianiem i zapobieganiem pogarszania się zdolności poznawczych oraz z obniżaniem ryzyka chorób neurodegeneracyjnychFunkcje poznawcze służą zdobywaniu wiedzy i kształtowaniu zachowań, zalicza się do nich: percepcję, pamięć i uwagę oraz procesy złożone, takie jak: myślenie abstrakcyjne, wyobraźnię,Czytaj dalej