udziały

 
 

Zniesienie współwłasności

Zniesienie współwłasności

Współwłasność jest to własność tej samej rzeczy, która może przysługiwać niepodzielnie kilku osobom. Jednakże jest to również stan, który jest ze swej istoty nietrwały. Może ona bowiem na żądanie każdego ze współwłaścicieli ulec likwidacji, które polegać m.in. na przejściu w ręce innego właściciela/współwłaściciela. W pierwszej kolejności musimy ustalić czy w ogóle możliwe jest fizyczne zniesienie współwłasności. Warto przy tym pamiętać, że istnieje możliwość zawieszenia zniesienia współwłasności na okres  5 lat, który może ulec przedłużeniu na kolejne pięć lat w chwili, gdy wszyscy współwłaściciele wyrażą na to zgodę w ostatnim rokuCzytaj dalej